Universiteit Leiden

nl en

Vacature Student-lid Faculteitsbestuur Governance and Global Affairs

5 april 2018

Voor het academisch jaar 2018-2019 zoekt de Faculteit Governance and Global Affairs een nieuw student-lid (assessor)!

Faculteit Governance and Global Affairs

De Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) is een van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en bestaat uit het Instituut Bestuurskunde, het Leiden University College, het Instituut Security and Global Affairs en een aantal expertisecentra. De Faculteit biedt een aantal bachelor-en masteropleidingen aan. De Faculteit Governance and Global Affairs is de enige faculteit van de Universiteit Leiden met de standplaats Den Haag. Andere faculteiten bieden ook onderwijs-en onderzoeksactiviteiten aan in Den Haag (Campus Den Haag).

Het bestuur van de Faculteit Governance and Global Affairs bestaat uit de decaan, de portefeuillehouder onderwijs, de portefeuillehouder bedrijfsvoering en de assessor. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de faculteit.

Voor het academisch jaar 2018-2019 zoekt de Faculteit Governance and Global Affairs een nieuw student-lid (assessor)!

Taken Assessor

 • Behartigen van studentenbelangen in de beleidsontwikkeling van de faculteit;
 • Deelname aan de wekelijkse bestuursvergaderingen van het Faculteitsbestuur en het bijwonen van andere relevante (bestuurlijke) overleggen binnen de universiteit en de faculteit;
 • Contact onderhouden met individuele studenten en diverse groeperingen van studenten binnen de faculteit zoals de studentgeleding van de faculteitsraad, de studentleden van de opleidingsbesturen en de studentleden van de opleidingscommissies;
 • Voorzitten van diverse overleggen van studieverenigingen binnen de Faculteit Governance and Global Affairs en van de Campus Den Haag en het overleg met studentvertegenwoordigers in de opleidingsbesturen;
 • Deelnemen aan het Leids Assessoren Overleg (LAssO) en de daaruit volgende taken;
 • Deelnemen aan universitaire werk- of stuurgroepen;
 • Een bijdrage leveren aan voorlichtings-en introductieactiviteiten;
 • Het oppakken van initiatieven gerelateerd aan studentzaken;
 • Belangrijke schakel tussen studenten en medewerkers van de faculteit en de universiteit;
 • Monitor functie van mogelijke problemen en/of kansen voor studenten binnen de faculteit;
 • Het in behandeling nemen van subsidieaanvragen van studie/studentenorganisaties;
 • Het goed verloop van de acties rondom de NSE;
 • Als klachtencoördinator behandelen van klachten van individuele studenten.

Profiel

 • Een gevorderde student van een opleiding van de Faculteit Governance and Global Affairs;
 • Interesse in bestuurlijke processen en ervaring daarmee, bij voorkeur binnen de faculteit;
 • Aantoonbare kennis van en een visie op universitaire ontwikkelingen;
 • Goede communicatieve vaardigheden, enthousiasme, een actieve en ondernemende instelling met name ten aanzien van onderwijs- en studentzaken binnen de faculteit;
 • Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift;
 • Een goed netwerk binnen de faculteit, bij voorkeur blijkend uit bestuurs- of commissie-ervaring binnen de faculteit;
 • 24 uur per week flexibel beschikbaar tijdens (en soms ook buiten) kantooruren.

Vergoeding

De inspanningen als student-lid in het faculteitsbestuur vergen ca. 24 uur per week en worden beloond op basis van een vergoeding.

Informatie

Solliciteren

 • Heb je interesse in deze positie? Stuur dan je motivatiebrief met CV uiterlijk op 1 mei 2018 naar facultyboard@fgga.leidenuniv.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan:

  Faculteit Governance and Global Affairs

  t.a.v. mw. Anne Christine de Haan LL.M.

  Postbus 13228

  2501 EE Den Haag

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 mei 2018 tussen 13:00-16:00. Je wordt vriendelijk gevraagd daarmee al rekening te houden in je agenda. Op 2 mei 2018 hoor je per mail of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Mogelijk zal nog een tweede gespreksronde plaatsvinden in de week van 13 mei. Daarvoor zal individueel een gesprek worden gepland.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.