Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Vacature: Assessor (student-lid) Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen

14 februari 2019

Het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt een Assessor (student-lid), 24 uur per week

De assessor maakt deel uit van het Faculteitsbestuur en is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de behartiging van studentenbelangen. Hij/zij heeft inspraak in de besluitvorming op het hoogste niveau binnen de faculteit, met als doel het studentenbelang in de besluitvorming te doen gelden.

Werkzaamheden

De assessor: 

 • participeert als bestuurslid in de wekelijkse vergaderingen van het faculteitsbestuur en neemt deel aan de beleid- en besluitvorming;
 • woont het Opleidingsvoorzittersoverleg bij en overleggen van de Faculteitsraad en de Commissie Onderwijs, alsmede overleggen van diverse andere gremia binnen de faculteit en universiteit;
 • participeert in voorkomende gevallen in sollicitatiecommissies;
 • participeert in de bestuurlijke overleggen met de opleidingsbesturen;
 • coördineert en leidt diverse overleggen met studenten, zoals het studieverenigingenoverleg (VerO), het Studenten in Opleidingsbesturen Overleg (SObO) en de Humanities Think Tank (HTT);
 • is zichtbaar en toegankelijk voor studenten van de faculteit voor vragen en klachten over facultaire zaken. Vervult de rol van facultair klachtencoördinator;
 • overlegt en werkt nauw samen met assessoren van andere faculteiten binnen de Universiteit Leiden (LAssO); overlegt vanuit deze structuur met de vice-rector en de universitaire expertisecentra in het Studentenzakenberaad (SZB);
 • overlegt met de assessoren van de andere geesteswetenschappelijke faculteiten in Nederland (SLG);
 • beheert het “Assessorbudget", waarmee activiteiten van studieverenigingen en studenten van de faculteit worden ondersteund;
 • ondersteunt studenten in opleidingscommissies, opleidingsbesturen, de Commissie Onderwijs, de Faculteitsraad en de besturen van studieverenigingen door het organiseren van trainingsbijeenkomsten en/of door financiële vergoeding;
 • is in brede zin betrokken bij de interne en externe kwaliteitszorg van het onderwijs op de faculteit (Nationale Studenten Enquête, onderwijsvisitaties e.d.).

Functie-eisen

De succesvolle kandidaat   

 • studeert binnen één van de opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen;
 • heeft een proactieve, ondernemende instelling en is betrokken bij de faculteit;
 • heeft interesse voor bestuurlijke processen en actualiteit, in het bijzonder van onderwijs- en studentenzaken;
 • heeft aantoonbare bestuurlijke of andere relevante ervaring, bij voorkeur binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen;
 • is goed in organiseren en weet flexibel te handelen;
 • is open, communicatief sterk en werkt graag en goed samen;
 • heeft overtuigingskracht en is stressbestendig;
 • heeft leiderschapsvaardigheden;
 • kan goed netwerken en heeft gevoel voor de werking van een organisatie;  
 • beheerst uitstekend de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • is flexibel in werktijden.

De Faculteit

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is veel expertise aanwezig op de vakgebieden filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, literatuur, taalwetenschap, religiestudies en regio-studies met betrekking tot bijna elk deel van de wereld. Gelegen in het historische centrum van Leiden en Den Haag, herbergt de faculteit meer dan 7.000 studenten en 900 medewerkers Zij biedt een inspirerende en internationale werkomgeving. Voor meer informatie zie universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

Wij bieden

Het faculteitsbestuur is gehuisvest in het Lipsius.  Het assessorschap is voor de periode van één jaar, voor 24 uur per week. Ingangsdatum  is 1 september 2019 (zo mogelijk voorafgegaan door een korte inwerkperiode).  De maximale vergoeding bedraagt vanaf 1 september 2018  € 1042,18 netto per maand. Het bedrag is gebaseerd op het genoemde normbedrag Hoger Onderwijs genoemd in artikel 3.18 van de wet Studiefinanciering 2000, vermeerderd met 1/12 van het verschuldigde wettelijke collegegeld. Het bedrag wordt  jaarlijks aangepast. Voor 2019 is het bedrag  nog niet vastgesteld.

Informatie

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij de huidige assessor Olivier Fajgenblat, e-mail: assessor@hum.leidenuniv.nl.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 5 maart 2019 per e-mail met ‘Vacature assessor 2019-2020’ in de onderwerpsbalk  van de mail,  gericht aan  vacaturesfb@hum.leidenuniv.nl. Je sollicitatie dient vergezeld te zijn van een motivatiebrief en CV.  De  sollicitatiegesprekken voor  hiervoor uitgenodigde kandidaten vinden plaats tussen 11 maart en 2 april 2019.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie