Universiteit Leiden

nl en

Sociaal

Daag jezelf uit op de Minerva International Model United Nations

13 maart 2019

Wil jij jezelf uitdagen en ontwikkelen op het gebied van debatteren, spreken in het openbaar, en ben je geïnteresseerd in internationale betrekkingen?

Doe mee

In het weekend van 10 t/m 12 mei 2019 voor de tweede keer de Minerva International Model United Nations (MIMUN LEIDEN) georganiseerd. Het belooft een congres te worden waar op hoog academisch niveau gedebatteerd wordt door studenten vanuit heel de wereld. De voertaal is dan ook Engels.

Nabootsing Verenigde Naties

Een MUN bootst een conferentie van een werkorgaan of commissie van de Verenigde Naties met betrekking tot een specifiek onderwerp na. De deelnemers spelen de rol van afgevaardigde van een land. Bij de Minerva-MUN kun je zitting nemen in de Security Council, de Human Rights Council, de Economic and Social Council, de Disarmament and International Security Committee of het Crisis Cabinet (voor dit Cabinet moet je wel MUN-ervaring op universitair niveau hebben).

Je kunt je opgeven als Chair, Delegate of lid van het Presscorps

Deelnemers

De deelnemers onderzoeken een land, verdiepen zich in internationale vraagstukken, debatteren, schrijven resoluties, bedenken oplossingen voor maatschappelijke en internationale problemen, en lobbyen voor draagvlak. Er zijn twee vormen debat:  het formele debat (Moderated Caucus) en het informele debat (Unmoderated Caucus). In het formele debat zijn rechtstreekse dialogen zijn niet toegestaan, maar wordt de procedure geleid door twee Chairs, ofwel voorzitters.

Workshops

Voor deelname als 'delegate' is MUN-ervaring niet vereist. Om alle deelnemers een goede en leerzam conferentie bieden, worden voorafgaand aan het evenement drie workshops georganiseerd. Deze bestaan uit training van alle MUN-vaardigheden, verzorgd door studenten met veel internationale MUN-ervaring. Daarnaast kun je de theorie in de praktijk toepassen in zogenoemde mocksessions, dat zijn simulaties van een MUN-debat. Op die manier word je helemaal klaargestoomd voor de conferentie.

David en Simone

  • David heeft door MUN te spelen geleerd om in een groep, onder druk van een korte tijdsperiode, te onderhandelen over complexe onderwerpen.
  • Simone stelt: 'I felt more confident to get out of my comfort zone and speak up.'

Lees meer redenen waarom David en Simone graag deelnamen aan MIMUN

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.