Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Aankondiging privatissimagroepen Notarieel recht, aanvang september 2019

10 juli 2019

Algemene informatie over de privatissima Notarieel recht

Direct bij aanvang van het nieuwe collegejaar 2019-2020, start op maandag 2 september het notariële mastervak Privatissimum Notarieel recht.

Gedurende vijf weken dient de student wekelijks een werkstuk in te leveren of een referaat te houden.

Inschrijving

Het privatissimumonderwijs is verplicht en de student moet zich binnen de periode van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 16 augustus voor het Privatissimum inschrijven door middel van het inschrijfformulier op de notariële studentenwebsite (ga naar https://www.student.universiteitleiden.nl/ en selecteer vervolgens opleiding: Notarieel recht LLM). Let op: dit inschrijfformulier zal alleen gedurende de inschrijfperiode actief zijn.

Op gemelde website vindt u alsdan ook nadere informatie over de precieze tijdstippen waarop het verplichte onderwijs van de verschillende privatissimumgroepen wordt gegeven.

Voorwaardelijke inschrijving

Studenten die in de inschrijfperiode nog niet weten of zij - op grond van een beroep op de hardheidsclausule of een nog af te leggen mondeling - in de master mogen instappen, kunnen zich voorwaardelijk inschrijven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.