Universiteit Leiden

nl en

Inside-Out Prison Exchange: werk samen met gedetineerden aan onderzoeksvragen

4 december 2019

Heb jij als derdejaars bachelorstudent belangstelling voor het vak ‘Inside-Out Prison Exchange’? Solliciteer dan nu.

In dit nieuwe, bijzondere en buitengewoon boeiende vak werken derdejaars studenten en gedetineerden samen aan onderzoeksvragen op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en significante sociale thema's.

Het onderwijs vindt plaats binnen de muren van (en in samenwerking met) de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 16 januari (KOG), daarna volgen zeven maandagmiddagen van maandag 20 januari t/m maandag 2 maart 2020 in de PI Heerhugowaard.

Zie de vakbeschrijving https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/98697/inside-out-prison-exchange

Wil je je aanmelden?

Stuur een motivatiebrief + curriculum vitae + cijferlijst (uitdraai uSis volstaat, gewaarmerkte lijst is niet nodig) naar de vakcoördinator mw. dr. Joni Reef via j.reef@law.leidenuniv.nl.

Uiterste datum aanmelding: vrijdag 13 december 2019 om 09.00 uur.

De kennismakings- en toelatings/sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 18 december.

Er zijn maximaal twaalf plekken; een aantal plaatsen is voor deelnemers Honours College Law en overigens staat het open voor derdejaars studenten van alle studierichtingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie