Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Sluit geen mensen uit vanwege het coronavirus

7 februari 2020

De uitbraak van het coronavirus raakt de hele wereld. Hoewel in Nederland/Leiden nog geen besmetting is geconstateerd, heeft het toch gevolgen voor medewerkers en studenten van onze universiteit.

Er zijn collega’s en studenten met banden met de regio die zich zorgen maken over het welzijn van hun vrienden en familie. Wie nu terugkeert uit de regio heeft vragen over besmetting. En er zijn steeds meer berichten dat mensen met een Aziatisch uiterlijk in Nederland last hebben van negatieve opmerkingen en misplaatste grappen waardoor zij zich buitengesloten kunnen voelen. En dat terwijl zij juist ons medeleven verdienen.

Veilige werk- en leeromgeving

De Universiteit Leiden wil een inclusieve leer- en werkomgeving zijn waar iedereen zich veilig en thuis voelt en zich kan ontplooien. Vice-rector Hester Bijl: ‘Racisme en buitensluiting hebben geen plaats in onze instelling. Inclusiviteit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een bijdrage te leveren aan een werk- en leeromgeving waar we ons allemaal thuis voelen, zeker in deze tijd.’ Diversity Officer Aya Ezawa voegt toe: ‘Voor buitensluiting en racisme moeten we niet alleen naar daders kijken. Waar het om gaat is respect en erkenning voor de ervaringen van onze collega’s en medestudenten die zich buitengesloten kunnen voelen door uitingen en gedrag van anderen.’ 

Aanspreekpunten

Voor medewerkers met zorgen of vragen, is er de eigen leidinggevende om in gesprek te gaan. Het diversity office onder leiding van Aya Ezawa is ook een aanspreekpunt voor vragen over diversiteit en inclusiviteit en in bijzondere ervaringen van buitensluiting. Ervaart u dit, neem dan contact op via diversiteit@leidenuniv.nl. Ook kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersonen ‘ongewenst gedrag’ van de universiteit.

Studenten die zorgen of vragen hebben over de situatie kunnen zich wenden tot hun studieadviseur. Ook studenten kunnen terecht bij het diversity office met vragen over inclusiviteit en omgaan met ervaringen, via: diversiteit@leidenuniv.nl. Ook voor hen is er een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, en de ombudsfunctionaris.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.