Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Uitkomsten Nationale Studenten Enquête 2019

26 februari 2020

In het voorjaar van 2019 hebben maar liefst 2.809 studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen de Nationale Studenten Enquête (NSE) ingevuld, resulterend in een goed responspercentage van 38,8%. Hartelijk dank daarvoor! Met de resultaten kunnen jouw opleiding en faculteit aan de slag om voort te borduren op wat goed gaat en aan verbeterpunten extra aandacht te schenken. Wil je zelf over bepaalde onderwerpen nog verder doorpraten met je opleidingscommissie of het student-lid van het opleidingsbestuur, dan kan dat!

Meer tevredenheid

De resultaten van de NSE 2019 laat zien dat de Faculteit der Geesteswetenschappen op alle vlakken hoger scoort dan vorig jaar. Bovendien steken de resultaten in het algemeen positief af ten opzichte van het gemiddelde van de universiteit.

Uitstekende docenten

Over jullie docenten zijn jullie erg positief, duidelijk positiever dan gemiddeld in de Universiteit Leiden en in de rest van het land. Hier zijn wij erg blij mee! Daarnaast zijn jullie zeer te spreken over de inhoud van de opleiding, de ontwikkeling van algemene vaardigheden, de groepsgrootte en de uitdaging die ons onderwijs biedt.

Aandachtspunten

Maar natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Zo scoort onze faculteit gemiddeld gezien bijvoorbeeld relatief laag op de thema’s Informatievoorziening en Voorbereiding Beroepsloopbaan. Op deze gebieden wordt echter vooruitgang geboekt.  Zo zijn de scores voor informatievoorziening de afgelopen jaren met een half punt gestegen (op een schaal van 5 punten). Met name de inspanningen om studieresultaten sneller bekend te maken hebben effect gehad. Ook de introductie van de studenten-app zorgt ervoor dat veel informatie overzichtelijker beschikbaar is.

Voorbereiding beroepsloopbaan

Rond de voorbereiding op de arbeidsmarkt worden al veel activiteiten door de Humanities Career Service en de opleidingen uitgevoerd. Zij organiseren bijeenkomsten met alumni en andere vertegenwoordigers uit de praktijk en denken na over hoe stages in opleidingen geïntegreerd kunnen worden.

In de afgelopen drie jaar hebben negen opleidingen meegedaan aan een universitair project  om arbeidsmarktvoorbereiding zichtbaarder te maken. De meeste van deze opleidingen scoren inmiddels een stuk hoger op het thema Beroepsloopbaan. De uitkomsten van het project Arbeidsmarktvoorbereiding worden binnen de faculteit gebruikt om ook andere opleidingen op dat punt te verbeteren.

Bekijk de gegevens

De facultaire resultaten van de NSE 2019 vind je hier (selecteer je opleiding voor een overzicht van de resultaten voor jouw studie).

Meepraten?

Op welke manieren wil je voorbereid worden op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen faculteit of opleidingen de communicatie en informatievoorzieningen verbeteren? Als je mee wil praten over deze onderwerpen, neem dan contact op met de opleidingscommissie van jouw studie, of stuur een mail naar Jonatan Wirix-Speetjens, student-lid van het Faculteitsbestuur: assessor@hum.leidenuniv.nl. Hij neemt dan contact met je op.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.