Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

FWN-taskforces aan de slag met remote onderwijs en practica

19 maart 2020

Nu direct contactonderwijs geen doorgang kan vinden, zijn docenten hard op zoek naar alternatieven om de rest van het collegejaar van afstand les te geven. Diverse afdelingen van de Universiteit Leiden zijn ingesprongen om technische ondersteuning en inhoudelijk advies te geven. Maar wie bètavakken alternatief wil aanbieden, kan tegen specifieke problemen aanlopen. Daarom zijn twee taskforces met onderzoekers/docenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in het leven geroepen, die met hun kennis en ervaring collega’s en opleidingen willen adviseren.

Remote onderwijs

De facultaire taskforce remote onderwijs is opgezet om docenten bij de overgang naar remote onderwijs te ondersteunen en adviseren. Docenten kunnen vragen stellen over hoe ze bijvoorbeeld werkvormen kunnen aanpassen, welke vormen passend zijn voor het eigen onderwijs, etcetera.

Deze taskforce bestaat uit onderzoekers Marjo de Graauw (LACDR), Felienne Hermans en Frank Takes (beiden LIACS), die allen ruim ervaring hebben met onderwijsinnovatie. Anne-Martine Gielis, coördinator Science ICT & Onderwijs, ondersteunt het team. Het team is te bereiken via seeds@science.leidenuniv.nl. Informatie als tips, veelgestelde vragen en best practices wordt verder verzameld op de intranetpagina (log in met je ULCN).

De facultaire taskforce vormt een aanvulling op het door de universiteit ingerichte centrale team. Hier kunnen docenten terecht met meer algemene vragen, per mail via c4iremoteteaching@SEA.leidenuniv.nl, en op de website Remote teaching.

Onderwijs in laboratoria en practica

Nu studenten niet meer naar de universiteit kunnen komen, zijn onderwijs in laboratoria en practica in hun gebruikelijke vormen voorlopig ook onmogelijk geworden. Hoe moeten opleidingen en docenten hiermee omgaan, vooropgesteld dat de eindtermen voor de opleidingen nog steeds gehaald worden? Een nieuwe taskforce binnen de faculteit is gestart om zich de komende weken te buigen over deze lastige vragen. Deze groep bestaat uit Koenraad Schalm, Marcellus Ubbink en Han de Winde en wordt ondersteund door Maarten Bergwerff van Science Onderwijs en Studentenzaken. Zodra de taskforce met een advies komt, zal dit gedeeld worden binnen de faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.