Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs Faculteit der Rechtsgeleerdheid – de stand van zaken: 16 september 2020

16 september 2020

De belangrijkste gevolgen van de coronamaatregelen per onderwijsonderdeel op een rij:

Belangrijke informatie over de tentamenaanmelding

De inschrijving voor de tentamens van oktober/november is open. Let opde aanmeldperiode in uSis is tot en met de derde werkdag vóór de dag waarop het tentamen wordt afgenomen. Na sluiten van de aanmeldperiode in uSis is aanmelden via het OIC of op de dag zelf niét meer mogelijk. Dit betekent dat je zonder aanmelding niet kunt deelnemen aan een tentamen.

Lees meer over de tentamenaanmelding.

Campusprotocol

We kunnen gelukkig weer deels onderwijs op locatie gaan verzorgen. Voor ieders veiligheid en gezondheid vragen we je het facultaire coronaprotocol te lezen voordat je naar de universiteit komt.

Je nieuwe rooster voor 2020-2021

Kijk voor een schematisch rooster/balkenschema van je opleiding op deze pagina. Het rooster is een combinatie van online en waar mogelijk fysiek onderwijs. Bekijk goed welke roosters klaar en up-to-date zijn en voor welke hoorcolleges en werkgroepen je je kan inschrijven. 

Op reis en in quarantaine bij thuiskomst?

Als je in september start met je studie of weer gaat studeren, is je onderwijs gedeeltelijk op locatie, in universitaire gebouwen. Hier heb je alleen toegang als je geen risico vormt voor je medestudenten en docenten. 

Je mag alleen naar de campus als:

 1. je geen klachten (hoesten, verkouden, koorts, benauwdheid) hebt. Voor de zekerheid kun je de RIVM-check doen. Als je klachten hebt moet je je laten testen op COVID-19.
   
 2. je tien dagen in thuisquarantaine bent geweest wanneer je inreist uit een oranje of rood gebied. We verwachten dat het reisadvies regelmatig wijzigt, dus controleer goed wat geldt op de dag van inreizen.

Meer informatie.

Diploma-uitreikingen weer op beperkte schaal mogelijk

Vanaf 15 juni kunnen diploma's weer fysiek worden uitgereikt, waarbij uiteraard aan alle coronamaatregelen zal worden voldaan. Hiervoor is een uitgebreid protocol opgesteld. I.v.m. mogelijk contactonderzoek moeten bezoekers zich registreren.

Lees meer over de diploma-uitreikingen.

Beperkte, veilige en verantwoorde ingebruikname van de gebouwen

Met ingang van 8 juni kunnen studenten beperkt studeren op de studieplekken in de bibliotheken en op een aantal facultaire locaties. Vanaf 8 juni is 10% bezetting mogelijk, vanaf 15 juni 15% en vanaf 22 juni 20%. Houd er dus rekening mee dat er maar weinig studieplekken zullen zijn en deze dus snel vol kunnen zitten.

Lees meer over de berperkte openstelling.

Geen exchangeprogramma’s eerste semester studiejaar 2020 – 2021

De onderwijsexchangeprogramma’s binnen en buiten Europa gaan het eerste semester niet door. Dit geldt voor zowel studenten die in het buitenland willen gaan studeren (uitgaande studenten), als buitenlandse studenten die hier willen komen studeren (inkomende studenten).

Lees meer.

Met studievertraging toch starten met master

Wij zien hoeveel impact de corona-uitbraak op studenten heeft en willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de gevolgen hiervan voor jullie zo klein mogelijk zijn. Wil jij aan een master bij de Universiteit Leiden beginnen, maar lukt het je niet om voor het einde van het collegejaar je bachelor af te ronden? Als universiteit willen we jou een oplossing bieden.

Lees hier meer over de mogelijke oplossing.

Afronding bachelor verplaatst

De universiteit biedt een oplossing aan derdejaars bachelorstudenten die studievertraging hebben opgelopen door de coronamaatregelen en willen beginnen aan een master in het studiejaar 2020-2021.

Voor de masters Criminaliteit en rechtshandhaving (alle afstudeerrichtingen), Fiscaal recht, Forensische criminologie, Jeugdrecht, Notarieel recht, Rechtsgeleerdheid (alle afstudeerrichtingen) en Law & Society betekent dit dat in bijzondere situaties opdrachten en toetsen in september nog mogen worden gemaakt. Nader bericht hierover volgt begin juni 2020.

Lees hier meer.

In blok 3 en 4 gelden er aangepaste aanmeldprocedures

Eerstejaarsvoltijdstudenten (die in een tutorgroep zitten) worden aangemeld voor het onderwijs en de (her)tentamens door het OIC. Voor alle andere studenten geldt:

De aanmeldperiode in uSis is tot en met de derde werkdag vóór de dag waarop het tentamen wordt afgenomen. Dus als tentamen op maandag is, dan kun je je aanmelden in uSis tot en met woensdag 23.59 uur.

De aanmeldperiode voor de tentamens worden genoemd in de Tentamenkalender.


LET OP: Na sluiten van de aanmeldperiode in uSis is aanmelden via het OIC of op de dag zelf niét meer mogelijk! Dit betekent dat je zonder aanmelding niet kunt deelnemen aan een tentamen.

Kijk in het onderstaande schema voor je aanmelddeadline (zonder feestdagen in de tentamenperiode).

Tentamendag      

Inschrijven in uSis

Maandag

Vóór woensdag 23.59 uur

Dinsdag

Vóór donderdag 23.59 uur

Woensdag

Vóór zondag 23.59 uur

Donderdag

Vóór maandag 23.59 uur

Vrijdag

Vóór dinsdag 23.59 uur

 

Aanmelding onderwijs en tentamens

Bachelor- en Masterstudenten moeten zich zélf aanmelden voor onderwijs en tentamens. Meestal via uSis, maar soms verloopt de aanmelding via een formulier op de Blackboardomgeving, check hiervoor de vakbeschrijving van het betreffende vak in de studiegids. 
Let op: Eerstejaars voltijd studenten (die in een tutorgroep zitten) worden aangemeld door het OIC.

De aanmelding voor een tentamen opent 42 dagen voor de tentamendatum. Op de Tentamenkalender staan de tentamens op alfabet gesorteerd. De aanduiding H of T staat voor Hertentamen of Tentamen 1e kans.

Tentamenaanmelding (via uSis):
Volg de volgende stappen voor aanmelding:

 1. Zie de aanmeldperiode op de Tentamenkalender  en meld je op tijd aan!
 2. Belangrijke tip! Klik in uSis op ‘inschrijven’ en kies voor ‘inschrijven via studieactiviteit’;
 3. Kies het juiste studiejaar en de juiste opleiding (bachelor/master);
 4. Check de Tentamenkalender en vul het ‘Actnr’ in (staat vóór de aanmeldperiode);
 5. Rond de aanmelding af via je winkelwagen;
 6. Controleer altijd in je (studie)rooster of je aanmelding is gelukt!
 7. Je bent verplicht bij deelname aan een (her)tentamen je collegekaart en geldig ID te laten zien.

Als de aanmelding mislukt, mail direct naar het OIC met foutmelding en studentnummer. Doe dit in ieder geval vóór de sluitingsdatum in uSis!

Kijk hier voor meer informatie over aanmelding voor onderwijs en tentames.

Studenten zonder benodigde apparatuur

Voor studenten die niet beschikken over de juiste apparatuur om onderwijs online te volgen en voor een langere periode een laptop nodig hebben, zijn er laptops beschikbaar binnen faculteiten. De route is dat studenten zich melden bij de studieadviseur en dat hij/zij vervolgens goedkeuring geeft voor het verstrekken van de laptop. Hierover zijn studenten ook via de website geinformeerd. Eerder was hiervoor een bruikleenovereenkomst verstrekt.

Studenten die voor alleen een toets een latop nodig hebben

Voor het maken van een online toets thuis is het mogelijk om een leenlaptop van het USC te gebruiken. Deze mogen voor de duur van een tentamen, maximaal één dag, worden geleend. Hiervoor ondertekent de student een gebruikersovereenkomst.

Uitgifte gaat via Plexus. De balie van Plexus is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 – 12.00 uur. Lenen en terugbrengen kan alleen op afspraak via 071 – 527 3010 (huismeester Plexus). Dit bericht zal ook bekend worden gemaakt via de studentenwebsite. De laptops die via Plexus beschikbaar zijn, zijn dus niet bedoeld voor langere uitleen (zie daarvoor voorgaand bericht). Dit ook omdat de laptops daarvoor niet geschikt zijn omdat benodigde software voor online onderwijs daarop niet geinstalleerd kan worden. De latops zijn dus alleen geschikt voor het maken van een toets en dienen na afloop van de toets weer ingeleverd te worden.

Voor studente in Den Haag wordt nog gezocht naar een mogelijk afhaalpunt voor deze laptops. Daarover worden jullie z.s.m. nader geinformeerd.

Overlappende tentamens

Wegens omstandigheden is het momenteel niet mogelijk om overlappende tentamens te faciliteren.

Universitiare opleidingen

 • Vanwege de crisissituatie is besloten dat vanaf nu tot en met 31 augustus 2020 de facultaire regeling 'voldoende herkansen' vervalt.

  Voor studenten in de propedeutische fase geldt dat: 
   
 • Ook tijdens de coronamaatregelen word je geacht en ook sterk geadviseerd, conform aanwijzingen van de docent, het onderwijs te volgen en desgevraagd aanwezig te zijn tijdens 'live' onderwijs. Voor de tentamens van vakken uit blok 4 zal de aanwezigheid echter geen harde voorwaarde zijn voor het maken van het betreffende tentamen
 • Voor de herkansingen uit de onderwijsperiodes februari 2020 tot en met het einde van het collegejaar vervalt de regeling 'conditionele herkansing'. De regeling 'conditionele herkansing' blijft gelden voor tentamens van vóór de crisissituatie (dit betreft de herkansingen van de vakken gedoceerd in de tweede onderwijsperiode (november/december 2019). Dit geldt ook als de herkansing pas later in dit studiejaar wordt afgenomen.

Vakinformatie

 • Vanaf 23 maart is er gestart met nieuwe vormen van online onderwijs én toetsing voor de afronding van blok 3 en het komende blok 4 voor alle bachelor, master en advanced master opleidingen.
 • Nieuwe informatie over de vakken kun je altijd vinden in de betreffende Brightspace/Blackboard omgeving. Hierin staat de inhoud én vorm van het online onderwijs.

Corona-updates & informatie

Postacademisch onderwijs

Het besluit dat er tot het einde van dit collegejaar geen fysiek onderwijs wordt gegeven betekent dat er ook tot 1 september 2020 geen postacademische onderwijs-bijeenkomsten zullen plaatsvinden. Momenteel is het JPAO druk bezig met het inventariseren van de (praktische) mogelijkheden om cursussen en opleidingsdagen die zouden plaatsvinden tussen 16-3-2020 en 31-8-2020 te verplaatsen naar het najaar (vanaf september ’20) of eventueel het voorjaar ’21.  

Ingeschreven deelnemers informeren wij zo snel mogelijk per mail en/of telefoon. Wij verzoeken u onze berichtgeving per e-mail nauwlettend in de gaten te houden. Uiteraard communiceren wij eventuele wijzigingen van ons cursusaanbod ook op onze website www.paoleiden.nl.

Start cursussen en opleidingen in het najaar 

In het najaar staat reeds een groot aantal cursussen en opleidingen gepland. Bekijk hier ons cursusaanbod www.paoleiden.nl Deze onderwijs-bijeenkomsten zullen, voor alsnog, gewoon plaatsvinden. De adviezen van het RIVM, de Rijksoverheid en Universiteit Leiden zijn daarin uiteraard leidend.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.