Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Nieuw Strategisch Plan wordt een jaar uitgesteld

20 april 2020

Het nieuwe Strategisch Plan, waarin de koers van de universiteit voor de komende vijf jaar wordt uitgezet, is uitgesteld en zal nu in februari 2022 uitkomen. Dat heeft het college van bestuur besloten, omdat de coronacrisis nu veel extra inspanningen vraagt en een aantal geplande bijeenkomsten niet kan doorgaan. 

Veel betrokkenheid nodig

Het Strategisch Plan formuleert de belangrijkste doelen en thema’s van de universiteit voor een periode van vijf jaar. Rector Carel Stolker licht het besluit toe in een reactie: ‘Om samen een gedragen strategie te ontwikkelen, is de betrokkenheid van veel medewerkers en studenten nodig en dat is meer dan we momenteel van onze gemeenschap kunnen verlangen.’ Het besluit is afgestemd met de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht en er is overlegd met de decanen. 

Verlenging proces

Het uitstel betekent niet dat het proces nu volledig stil komt te liggen, benadrukt Stolker. ‘De weg naar het nieuwe Strategisch Plan wordt verlengd.’ De al lopende trajecten van de werkgroepen Erkennen en waarderen, Open Science, Impact en Digitalisering gaan door op een manier die voor de betrokkenen haalbaar is. Al opgehaalde input, bijvoorbeeld van de geslaagde Studentenconferentie of van de externe stakeholdersconsultatie, wordt uiteraard meegenomen. 

Geplande bijeenkomsten

De geplande bijeenkomsten in april en mei komen te vervallen. Het college van bestuur dankt alle betrokkenen voor de grote inzet tot nu toe en hoopt op een voorspoedig vervolg van het traject. Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen naar Olivier Fajgenblat, secretaris van het project Strategisch Plan. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.