Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Collegejaar 20/21: zo bereiden we ons voor

5 mei 2020

Hester Bijl, vice-rector magnificus

Beste studenten,

Terwijl jullie allemaal nog heel druk zijn met het online onderwijs en tentamens in dít semester, moeten we met elkaar ook al vooruit kijken naar de start van het nieuwe studiejaar – het semester van september 2020 tot februari 2021. Het zijn onzekere tijden, maar één ding weten we zeker: ook in het nieuwe collegejaar kun je van ons onderwijs van hoge kwaliteit verwachten. 

Hoe dat onderwijs er precies uit gaat zien, weten we nog niet. We zijn hierbij afhankelijk van de mogelijkheden die het RIVM en het kabinet ons bieden. Dat betekent dat we ons voorbereiden om ons onderwijs van september 2020 t/m januari 2021 grotendeels online aan te kunnen bieden en waar mogelijk weer in onze gebouwen. We houden daarbij rekening met alle scenario’s en hopen dat we elkaar zo snel mogelijk ook op de campus kunnen ontmoeten.

Per opleiding kijken we welke delen van het onderwijs je fysiek kunt krijgen, zoals practica, kleine werkgroepen en tutoronderwijs.

We snappen dat jullie nog veel vragen hebben, waar wij tot onze spijt zelf ook het antwoord nog niet op weten. Wat is er straks mogelijk? Krijgen we een anderhalvemeteruniversiteit en hoe ziet die er dan uit? Kun je weer studeren in de UB?  Weet dat wij de komende maanden alles op alles zullen zetten om alle scenario’s uit te werken zodat jullie ook na de zomer je studie aan de Universiteit Leiden goed kunnen voortzetten. Houd onze updates in het coronadossier en op de website over studeren in tijden van corona in de gaten, daar informeren we je over alle stappen die we kunnen zetten.

Deze onzekere tijd vraagt veel van ons allemaal. We moeten er met elkaar het beste van maken. Komende tijd zal steeds meer duidelijk worden. Maar wat nu al duidelijk is, is dat we óók de komende maanden nog met veel onduidelijkheid moeten leren leven. Dat gaat ons lukken, als we elkaar blijven steunen. Als je hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op via mail of telefoon.

Onze internationale studenten kunnen door de huidige omstandigheden allemaal in verschillende (thuis)situaties zitten. We houden rekening met jouw situatie. Voor jou geldt dat je mee kan doen met online onderwijs en daar waar het kan met onderwijs op de campus. Als je dus niet in staat bent om voor het begin van het academisch jaar naar Nederland te reizen dan begrijpen we dat. Je kunt dan je studiejaar online starten. Het schakelen tussen online en on campus onderwijs doen we niet van de ene op de andere dag. Dit doen we stapsgewijs. Over wat dit voor jou betekent, zullen we je goed kunnen informeren zodat je voldoende tijd hebt om je reis en eventuele visa, en je verblijf te organiseren.

Alle Nederlandse universiteiten trekken samen op bij de scenario’s voor het nieuwe studiejaar. Het gezamenlijke motto is: on campus als het kan, online omdat het kan. Lees er meer over in dit nieuwsbericht van de VSNU.

Met vriendelijke groeten,

Hester Bijl
Vice-rector magnificus

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.