Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Digitaal toezicht bij tentamens via het softwareprogramma ProctorExam

1 mei 2020

Beste allemaal,

Een aantal studenten heeft hun zorg geuit over het digitaal toezicht (proctoring) bij tentamens via het softwareprogramma ProctorExam. Bij de meeste tentamens wordt geen proctoringsoftware gebruikt, behalve de standaard plagiaatcontrole via Turnitin. In sommige bijzondere gevallen echter, zoals bij de talen, kan een andere aanpak vereist zijn. Daarom hebben wij de examinatoren toegestaan ook andere methodes te gebruiken, inclusief digitaal toezicht, mits zij het idee hebben dat er geen alternatieven zijn, en als examinering op deze manier gepast is. Wij staan achter al onze examinatoren en hun beslissingen bij de toetsing. Daarom zal ProctorExam alleen gebruikt worden als laatste redmiddel, als het alternatief een onaanvaardbare vertraging zou opleveren in de studievoortgang. Na zorgvuldige overweging zijn we daarom van mening dat het gebruik van proctoringsoftware, hoe onaantrekkelijk het ook mag lijken, nog altijd in het belang is van zowel jullie als van de examinatoren.

We begrijpen dat de aanvankelijke zorg over privacy niet de voornaamste reden is waarom sommige studenten zich niet prettig voelen bij digitaal toezicht (de universiteit heeft alle juridische kwesties rondom de AVG geregeld, zie onderstaande link), en dat het meer te maken heeft met de ongebruikelijke manier waarop het toezicht plaatsvindt. Het is begrijpelijk dat sommigen van jullie in het bijzonder bezorgd zijn over deze nieuwe manieren van beoordeling, en dat er veel voor je is om te verwerken, omschakelend van een normaal semester naar een volledig programma op afstand.

Wees je er echter van bewust dat digitaal toezicht niet de zoveelste manier is om je leven nog ingewikkelder te maken; het is vooral een manier om zo dicht mogelijk te blijven bij een normale examensituatie, waarbij je ook wordt gecontroleerd door examinatoren. Het Faculteitsbestuur heeft alle docenten al laten weten dat we willen dat ze soepel zijn in hun beoordeling, rekening houdend met de omstandigheden waarin we momenteel allemaal werken en studeren. Verschillende docenten kiezen voor verschillende manieren om hun studenten te beoordelen en zij baseren die keuzes op wat volgens hen het beste is voor hun studenten en hun resultaten. Hoewel we begrip hebben voor jullie zorg, raden we je aan het tentamen te doen en er zelf achter te komen dat het niet zo erg is als het lijkt. Voor een gedetailleerde uitleg over hoe we omgaan met jullie gegevens, kun je lezen in de universitaire privacyverklaring over online proctoring met behulp van ProctorExam.

Ten slotte, houd er rekening mee dat je na het beëindigen van de toets ook ProctorExam moet afsluiten om de opnamen te stoppen.

We wensen je veel succes met het studeren voor je tentamens. Bedankt voor je begrip en je flexibiliteit van de afgelopen weken!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het faculteitsbestuur,
Mirjam de Baar en Jeroen Touwen, vice-decanen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.