Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Heb jij weleens last van studiestress? Do you experience stress in your studies?

19 mei 2020

Heb jij weleens last van studiestress?

Veel studenten aan de Universiteit Leiden ervaren stress die gepaard gaat met angst- en depressie-gerelateerde klachten. De universiteit geeft om het welzijn van haar studenten en heeft al meerdere initiatieven opgezet om zo inzicht te krijgen in dit probleem, zodat effectieve zorg en oplossingen ontwikkeld kunnen worden om de druk te verminderen.

Wij zoeken studenten die bereid zijn deel te nemen aan ons onderzoek naar academische stress en mentale gezondheid. Dit onderzoek bestaat uit online vragenlijsten en bestaat uit twee delen. De eerste vragenlijst (Deel 1) zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Zodra de COVID-19 situatie – en de impact op studie-gerelateerde activiteiten – in Nederland voorbij is, zullen wij weer contact met je opnemen later dit jaar om je te vragen deel te nemen aan 5 korte metingen (5 minuten ieder) rondom een tentamenperiode (Deel 2). Het meenemen van een tentamenperiode in de metingen van dit onderzoek kan grote inzichten geven op de gebieden van academische stress en mentale gezondheid, daarom willen je graag aanmoedigen om deel te nemen aan beide onderdelen van het onderzoek.

Als compensatie voor je deelname aan Deel 1 maak je kans op €15,- of kun je 2 credits verdienen. Voor Deel 2 is er een aparte compensatie waar je kans maakt op €15,- of 1 credit verdient.

Deelnemen kan via deze link.

De vragenlijst is standaard in het Engels, maar je kunt voor Nederlands kiezen in de menubox rechtsboven.

Het delen van jouw ervaring is heel belangrijk voor het oplossen van het probleem en om het welzijn van studenten en toekomstige studenten te verbeteren.

Mocht je meer informatie willen omtrent ons onderzoek, mail dan naar Dr. Verena Ly (v.ly@fsw.leidenuniv.nl).

________________

Do you experience stress in your studies? You are not alone.

We found in earlier studies that many Leiden University students experience high levels of stress and anxious and depressive symptoms. The university cares about the wellbeing of its students and has set up multiple initiatives to gain more insights into this problem in order to develop effective care and solutions to reduce the pressure.

Help us to further tackle the problem of academic stress!

We are looking for students who are willing to participate in our research about academic stress and well-being. This study involves online surveys and consists of two parts. The first survey (Part 1) will take about 45 minutes. Once the Corona situation - and the impact on study-related activities - in the Netherlands is over, we will contact you again later this year to ask you to take part in 5 short measurements (about 5 minutes each) around an exam period (Part 2). Taking an exam period into account in the measurements of this study can provide great insight into research in the area of academic stress and mental health. Therefore, we encourage you to participate in both parts of the study.

If you participate in part 1, you can either win €15,- or earn 2 participant credits. For part 2, you will be compensated separately, either also by participating in the lottery to win €15,- or earn 1 participant credit.

Please subscribe via this link.

The survey is in English by default, but you can select in the dropdown if you want it in Dutch.

Sharing your experience is very important to solve the issue and to improve the well-being of current and future students.

If you need further information, please send an email to Dr. Verena Ly (v.ly@fsw.leidenuniv.nl) with your question.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.