Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Beperkte, veilige en verantwoorde ingebruikname van de gebouwen

28 mei 2020

De universiteit bereidt een beperkte openstelling van de gebouwen voor om werk en onderwijs op locatie weer deels mogelijk te maken. In deze mededeling geven we informatie over wanneer dat kan en hoe we dat zo veilig en verantwoord mogelijk kunnen doen. Voor de duidelijkheid: vanuit huis werken en studeren blijft de norm en het onderwijs en de tentamens zullen, met slechts beperkte uitzonderingen, tot het einde van het collegejaar (eind augustus 2020) online zijn. Lees meer over hoe en waarom we stap voor stap uit de lockdown gaan in de update van 28 mei.  

Vanaf 8 juni weer beperkte studieplekzones

Met ingang van 8 juni kunnen studenten beperkt studeren op de studieplekken in de bibliotheken en op een aantal facultaire locaties. Vanaf 8 juni is 10% bezetting mogelijk, vanaf 15 juni 15% en vanaf 22 juni 20%. Houd er dus rekening mee dat er maar weinig studieplekken zullen zijn en deze dus snel vol kunnen zitten. Studenten kunnen via het reserveringssysteem SharedDesk een blok (van 3 - 4 uur) reserveren, zodat een goede spreiding mogelijk is en er voldoende afstand kan worden gehouden

Begin juni vermelden we op de studentensite hoe er precies gereserveerd kan worden. Ook voor de beperkte studeerplekken en het onderwijs geldt dat alle gebouwen zijn aangepast met instructies, schermen en extra hygiënemaatregelen om een veilig verblijf mogelijk te maken. De studieplekken worden frequent schoongemaakt. Lees verderop in dit stuk (onder het kopje aanpassing gebouwen en hygiënemaatregelen) meer over de aanpassingen en extra maatregelen.

De bibliotheeklocaties werken met de drie volgende drie timeslots:
1. van 10.00 tot 14.00 uur
2. van 15.00 tot 19.00 uur
3. van 20.00 tot 23.00 uur

Reserveringssysteem

 • Studenten kiezen een studieplek gevolgd door een specifieke ruimte en studieplek.
 • De online genummerde studieplekken zijn ook genummerd op de tafels van de plekken op locatie, net als in bijvoorbeeld een bioscoop.
 • De student reserveert een van de beschikbare timeslots (10:00-14:00 uur, 15:00-19:00 uur en 20:00-23:00 uur) dat een plek beschikbaar is. Op zaterdag en zondag gelden nader te bepalen timeslots.
 • Studenten zijn verplicht te timeslots te respecteren, niet eerder dan 15 min voor aanvang naar locatie te komen en aan het eind van een timeslot het gebouw direct te verlaten.

Het reserveringssysteem SharedDesk wordt gebruikt voor de volgende locaties:

 • Universiteitsbibliotheek WSD 
 • Wijnhaven, gehele 2e verdieping 
 • FSW bibliotheek 
 • KOG bibliotheek 
 • Plexus 

Vanaf 15 juni beperkt onderwijs en tentamens op locatie

Met ingang van 15 juni zijn op zeer beperkte schaal onderwijs en tentamens op locatie toegestaan. Het onderwijs wordt in bepaalde timeslots gegeven met een maximum aantal studenten van 20% van de reguliere capaciteit. 
Onderwijs en tentamens op locatie zijn vooralsnog alleen mogelijk voor:

Onderwijs en tentamens op locatie zijn vooralsnog alleen mogelijk voor:

 • (begeleiding) afstudeerders
 • practicumonderwijs
 • begeleiding van kwetsbare studenten
 • tentamens die niet online kunnen worden georganiseerd

Studenten krijgen bericht van de opleiding als hun onderwijs en/of tentamens op locatie zullen plaatsvinden.

Aanpassing gebouwen

Alle gebouwen zijn aangepast voor een zo veilig mogelijk gebruik:  

 • Balies worden afgeschermd met kuchschermen
 • Er staan ontsmettingsmiddelen bij de ingang
 • Er zijn informatieborden bij looproutes, liften en trappen
 • Stickers op deuren geven aan hoeveel studenten en/of medewerkers er maximaal in het vertrek mogen
 • Ruimtes worden goed en regelmatig geventileerd

Volg de hygiënevoorschriften

Kom niet naar de gebouwen in het geval van:

 • Corona-infectie (ook bij alleen een gezinslid)
 • Verkoudheidsklachten 
 • Koorts (of bij een gezinslid). Je mag pas weer naar het werk gaan als jij of je je gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is.

In de gebouwen gelden de volgende voorschriften: 

 • Schud geen handen
 • Was je handen minimaal 6 keer per dag, volgens instructies en met zeep en/of desinfecterende handgel, in ieder geval na:
  • eten
  • toiletbezoek
  • reizen met het openbaar vervoer
 • Nies en hoest in de elleboog.
 • Neem zelf papieren zakdoekjes mee en gooi deze weg na eenmalig gebruik. Was daarna je handen. 
 • Houd 1,5 meter afstand 
 • Spullen en materialen worden niet gedeeld of uitgeleend aan elkaar
 • Gebruik geen kapstokken
 • Ga alleen zitten op de gemarkeerde plekken in de collegezalen en in de studiezones

Voorbereiding collegejaar ’20 -’ 21

Wanneer de overheid ons meer ruimte geeft, kunnen we een verdere versoepeling van de maatregelen invoeren. De ervaringen van medewerkers en studenten in de komende periode van beperkte openstelling worden gebruikt voor een zo goed mogelijke start van het collegejaar ’20 -’21. In het eerste semester zullen we ons onderwijs waarschijnlijk in een hybride vorm gaan aanbieden: op locatie als dat kan, en ook nog online. Er vinden hierover op dit moment intensieve gesprekken plaats op landelijk niveau en zodra hierover meer bekend is berichten we dat in een update.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.