Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Update: collegejaar 2020/2021 aan onze faculteit

6 mei 2020

Vandaag wordt er gecommuniceerd over hoe het onderwijs in het aankomende academische jaar eruit gaat zien. Deze communicatie is in de vorm een persbericht namens alle universiteiten in Nederland door de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU). Ook de aankomende studenten zullen worden geïnformeerd. Vooruitlopend hierop willen wij jullie alvast informeren over de uitgangspunten en beoogde invulling van het onderwijs in Leiden, specifiek binnen de opleidingen van onze faculteit.

Uitgangspunten onderwijs academisch jaar 2020-2021

Jullie veiligheid en jullie gezondheid staat voorop, dat is voor ons het heel belangrijk. Als tweede blijven we inzetten op de waarde van jullie diploma en het zoveel mogelijk voorkomen van studievertraging. Daar werken we nu al aan en dat blijven we in de komende periode vanzelfsprekend ook doen. 

Vanaf september: onderwijs online en on campus wanneer het kan

Vanwege de beperkingen gaan we ervan uit dat ook vanaf september het onderwijs grotendeels digitaal zal zijn, daar waar het mogelijk is en toegestaan aangevuld met on-campus onderwijs. De verhouding van on-campus onderwijs vs. online onderwijs is afhankelijk van de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM.

Dit betekent voor onze faculteit dat wij al het onderwijs online gaan doorontwikkelen met on-campus onderdelen. Er is nu al een werkgroep van docenten aan de slag om voor elke opleiding een plan te maken. We houden hierbij rekening met de bijzondere positie van internationale studenten en bijzondere groepen in onze gemeenschap, die door de veranderingen extra uitgedaagd worden. Zij kunnen op passende ondersteuning rekenen.

Inzetten op kwaliteit

Het online onderwijs dat nu wordt gegeven is in een heel korte tijd opgezet en uitgevoerd. Het is onvermijdelijk dat er dan soms dingen mis gaan. We gebruiken de aankomende periode ook om te leren van onze eerste, snelle, stappen met onderwijs op afstand, zodat ook het online onderwijs dat in september aanbieden van hoge kwaliteit is. Dit geldt ook voor digitale tentamens, voor sommige vakken is het op dit moment de enige manier om kennis op een goede en eerlijke manier te toetsen. We willen van de gelegenheid gebruik maken te melden dat wij jullie privacy erg belangrijk vinden en dat deze niet in het geding is!

Community, onze academische gemeenschap centraal

Studeren is meer dan kennis vergaren, het is ook: onderdeel zijn van onze academische gemeenschap, deelnemen aan het studentenleven, en vriendschappen opbouwen die je hele leven blijven bestaan. Alle activiteiten die we daarvoor normaal gesproken organiseren, kunnen nu niet in dezelfde vorm worden aangeboden. De Universiteit Leiden is druk bezig om – nu bijvoorbeeld de befaamde introductieweken niet op traditionele wijze kunnen doorgaan - samen met de studenten- en studieverenigingen goede alternatieven te bedenken. Heb je je aangemeld als mentor/tutor? Dan hoor je daarover binnenkort meer. Eerstejaars studenten in alle opleidingen starten hun studie in onze kleinschalige tutorgroepen binnen het Leids Studiesysteem. Ook voor onze ouderejaars en masterstudenten, waar jij straks ook toe behoort, gaan we aan de slag om alternatieven te ontwikkelen om jullie betrokken en geïnformeerd te houden, bij je studie en bij elkaar.

Samen lukt het ons

Hoe de wereld er in september en daarna eruit ziet, weet nog niemand. We realiseren ons dat de Corona crisis een grote impact heeft, en dat we ook voor de komende tijd wederom een beroep doen op jullie flexibiliteit. Wij hebben er enorm veel waardering voor hoe iedereen, docenten en studenten, zich inzet om sterk door en uit deze Corona tijd te komen. Met elkaar kunnen we de uitdagingen aan, blijf goed voor jezelf en je naasten zorgen en blijf vooral ook studeren.

Namens het faculteitsbestuur,

Prof. Ton Liefaard

Vicedecaan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.