Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Bijbanen in het onderwijs

26 juni 2020

De Universiteit Leiden zoekt studenten die scholen voor voortgezet onderwijs willen ondersteunen in de volgende trajecten: PWS coaching door studenten en Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL).

PWS coaching door studenten

In dit traject ga je vwo-leerlingen helpen bij het maken van een profielwerkstuk bij 3 scholen in Leiden. Deze coaching is aanvullend op de inhoudelijke begeleiding die de leerlingen ontvangen vanuit school en richt zich met name op ondersteuning in het proces van onderzoek doen en op onderzoekvaardigheden. Het gaat om enkele dagdelen van 3 uur op een door de scholen vast te stellen datum (variabele tijden). De werkzaamheden vinden plaats in de periode september-december 2020. Vooraf ontvang je voorbereidende informatie per e-mail en eventueel ook een korte (online) instructie.

Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

Als PAL ga je bij een school in Zuid-Holland ondersteunende werkzaamheden verrichten, in de klas of juist daarbuiten (in inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor leerlingen met een onderwijsachterstand). Je precieze taken worden in overleg met de school vastgesteld; je kunt daarbij denken aan: extra oefenen van de lesstof met leerlingen, practica klaarzetten, helpen bij nakijkwerk, lesmateriaal voorbereiden etc. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden in het hele cursusjaar 2020-2021. Vooraf volg je een (online) training van 1 dagdeel verzorgd door de Lerarenopleiding (ICLON).

Aanstelling

Aanstelling voor PWS coaching door studenten vindt plaats bij het ICLON via JobMotion, het interne detacheringbureau van de Universiteit Leiden (uitbetaling op basis van daadwerkelijk gemaakte uren).

Bij het PAL-traject is het de bedoeling dat je een tijdelijke aanstelling krijgt op de school waar je gaat assisteren; mogelijk worden hiervoor eerst sollicitatiegesprekken gehouden door de school. De omvang en de duur van de aanstelling worden in overleg vastgesteld.

Maatregelen COVID-19

De werkzaamheden vinden plaats op de scholen indien de richtlijnen van de overheid dit toestaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van digitale alternatieven volgens de richtlijnen van de desbetreffende school.

Belangstelling aangeven

Je kunt je belangstelling voor PWS coaching en/of PAL aangeven via het aanmeldformulier. We ontvangen je reactie graag uiterlijk 1 augustus 2020. Aangezien het hier gaat om matching van vraag en aanbod, is er geen garantie dat je geplaatst kunt worden.

Nadere informatie

Stuur je vraag naar: aansluiting@iclon.leidenuniv.nl

Belangstelling voor het basisonderwijs?
Help mee bij Het Open Leerplein van de Universiteit Leiden.

Door de corona uitbraak staan we voor moeilijke tijden. Het heeft geleid tot grote uitdagingen in onze samenleving, zoals in het onderwijssysteem, waardoor leerkrachten, schoolhoofden en ouders gedwongen werden om nieuwe strategieën te vinden om het onderwijs voor alle jongeren te waarborgen.

Daarom werkt Het Open Leerplein, een initiatief van de Universiteit Leiden, de gemeente Den Haag en Stichting Brede Buurtschool (SBB) samen om docenten, schoolhoofden en leerlingen te ondersteunen bij het bieden van kwalitatief, hoogwaardig en inclusief onderwijs, zodat het leren en het welzijn van leerlingen veilig gesteld wordt. Met dit project kun jij een verschil maken!

Als student ben je niet alleen een rolmodel voor jongere leerlingen, maar ook een voorbeeld voor docenten en schoolhoofden. Je hebt een belangrijke rol in de samenleving. En daarom willen we graag dat jij ons helpt met deze collectieve onderneming om scholen te ondersteunen en kwaliteitsonderwijs te garanderen voor leerlingen in het basisonderwijs. Ben jij student met affiniteit en/of ervaring in het onderwijs? Lees hier hoe je een bijdrage kunt leveren!

Allereerst is het aan jou om te bepalen hoe je betrokken wilt zijn bij het project, zowel qua taken als qua tijd.

Taken binnen het project zijn onder andere:

  • Contact onderhouden met basisscholen: schoolhoofden, leerkrachten, studenten.
  • Begeleiding van basisschoolleerlingen bij hun schoolwerk (denk aan het beantwoorden van inhoudelijke vragen over schoolvakken, het helpen van leerlingen bij het maken van een planning, het ondersteunen van basisschoolleerlingen bij de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van lezen en spreken).
  • Het ondersteunen van leerkrachten voor/na/tijdens/naast het lesgeven (denk aan het helpen voorbereiden van de lessen, het opzetten van digitale hulpmiddelen, het bijhouden van de voortgang van de leerlingen).
  • Het bespreken van ideeën en het zoeken naar oplossingen voor het verbeteren van het onderwijs samen met schoolhoofden en leerkrachten.
  • Het beantwoorden van vragen van ouders.
  • Het ondersteuning van leerkrachten bij het gebruik van educatieve online hulpmiddelen.
  • Nadenken over en het ontwikkelen van inclusief onderwijs.

Geïnteresseerd? Meld je aan via het aanmeldformulier en laat ons weten hoe jij wilt bijdragen aan het project, op een manier die voor jou comfortabel is. 

Voor meer informatie over het project: Sanne van Gammeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.