Universiteit Leiden

nl en

Statement Bestuur FGGA

9 juni 2020

Dinsdag 2 juni hebben we getracht onze maatschappelijke betrokkenheid over te brengen in een instagram post naar aanleiding van de dood van George Floyd. Achteraf moeten we constateren dat dit geen goede manier is geweest, omdat het simpelweg steunen van een social media-actie voorbij lijkt te gaan aan een oplossing voor een structureel probleem, waarmee we met elkaar aan de slag moeten.

Wij plaatsten de post in de overtuiging dat wij als universiteit een spiegel van de samenleving zijn en aan de samenleving en aan onszelf verplicht zijn racisme af te keuren. In Amerika en elders in de wereld, maar ook zeker binnen onze universiteit en faculteit. 

In de faculteit hebben zich de afgelopen jaren diverse incidenten voorgedaan waarbij sprake was van discriminatie en racisme. Naar aanleiding van het vlagincident (eind vorig jaar) zijn er met betrokken studenten en opleidingen gesprekken geweest, waarbij we concrete afspraken hebben gemaakt over de omgang met elkaar. Het uitgangspunt daarbij is dat, bij grensoverschrijdend gedrag, vanzelfsprekend een onderzoek moet plaatsvinden en dat we hierover met elkaar in gesprek gaan. Wij hebben vervolgens stappen ondernomen om structurele oplossingen en concrete interventies te kunnen nemen.

Een taskforce binnen de faculteit is aan de slag gegaan om concrete plannen te ontwikkelen om discriminatie en racisme aan te pakken. Eveneens zijn er verschillende initiatieven binnen de afzonderlijke instituten genomen, zoals een werkgroep die kijkt naar het curriculum en zijn er bij instituten stafmedewerkers die het bevorderen van inclusiviteit in hun takenpakket hebben gekregen. Er is dus al een en ander opgepakt maar we moeten ook erkennen dat het minder snel gaat dan we zouden willen.

Om de faculteit meer inclusief te kunnen maken, moet structureel aandacht besteed worden aan inclusiviteit in onze onderwijsprogramma’s. Er moet een duidelijk aanspreekpunt zijn voor klachten rond racisme en discriminatie. De gedragscode voor studenten en medewerkers moet verduidelijkt worden. En er zullen evenementen georganiseerd worden waarin racisme besproken wordt.

We willen dit samen met jullie oppakken. Daarom zullen we op basis van de eerdere activiteiten en jullie reacties de komende weken samen een agenda opstellen waarin concrete acties worden afgesproken. Sommige onderwerpen zullen wat meer tijd kosten om tot een oplossing te komen dan andere. Onze wens is dat we de komende tijd gezamenlijk en in constructief overleg met elkaar tot effectieve maatregelen komen die een meer inclusieve faculteit bevorderen waarin we racisme en discriminatie zoveel mogelijk uitbannen.

Faculteitsbestuur Governance and Global Affairs,

Erwin Muller

Koen Caminada

Jacqueline Schut

Thomas van Klaveren

Reacties: communicatie@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.