Universiteit Leiden

nl en

Facilitair, Onderzoek

Lijst 'zeer zorgwekkende stoffen' aangevuld met 14 nieuwe stoffen

22 oktober 2020

Op 11 september 2020 heeft het RIVM 14 nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst bij met zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen (de ZZS-lijst). Het gaat om chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting verstoren of zich in de voedselketen ophopen. ZZS-stoffen mogen dan ook niet gebruikt worden, tenzij aangetoond kan worden dat er geen alternatief beschikbaar is. Financiële afwegingen spelen hierbij geen rol.

Werk je met gevaarlijke stoffen?

Kijk na of je de stoffen gebruikt (zie de lijst hieronder) en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Bij vragen of voor hulp met een risico-analyse, kun je contact opnemen met de AMD.

Bericht RIVM

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft 14 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen).

Deze stoffen zijn toegevoegd omdat ze volgens de laatste aanpassing van Bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging verordening als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn aangemerkt:

 • vezels bestaande uit siliciumcarbide
 • tris(2-methoxyethoxy) vinylsilaan
 • ipconazool en twee diastereoisomeren daarvan
 • tetraglyme
 • 2,2-bis(broommethyl) propaan-1,3-diol
 • 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde
 • diisoöctylftalaat
 • 2-methoxyethylacrylaat
 • natrium-N-(hydroxymethyl)glycinaat vanwege het vrijkomen van formaldehyde
 • pyrithionzink
 • flurochloridone
 • dichloordioctylstannaan
 • resorcinoldiglycidylether
 • bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide

De volgende drie stoffen zijn ook nieuw in bijlage VI als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting.

 • dioctyltindilauraat
 • stannaan, dioctyl-, bis (kokos-acyloxy)derivaten
 • dibenzo[def,p]chryseen; dibenzo[a,l]pyreen

Deze stoffen stonden al op de ZZS-lijst omdat deze tot een stofgroep behoren die als ZZS is aangemerkt.

Methylolacrylamide en 2-butanonoxim waren vooruitlopend op de opname in bijlage VI al op de ZZS-lijst geplaatst. Over deze stoffen was ZZS-stofadvies was gevraagd en de CLP classificatie was op dat moment al aangenomen door het Europese risicobeoordelingscomité.

2-(4-Tert-butylbenzyl) propionaldehyde, resorcinoldiglycidylether en bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide stonden op de potentiële ZZS-lijst en zijn nu naar de ZZS-lijst verplaatst.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel. 
De complete lijst is te downloaden op de website van RIVM: Totale lijst.  
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen
Lees meer over de SZW lijst.  
Lees meer over de CLP verordening.

bron: RIVM 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.