Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs

Wat is online proctoring?

18 maart 2021

Online proctoring betekent dat er digitaal toezicht is tijdens een tentamen. De inzet van proctoring is één van de bouwstenen van waarborging van toetskwaliteit en het voorkomen van fraude. Proctoring wordt ingezet om de situatie zoveel mogelijk gelijk te houden met reguliere tentamens die normaliter fysiek worden afgenomen. Hiermee zorgen we dat tentamens zoveel mogelijk op een valide manier verlopen, en studenten zo min mogelijk studievertraging oplopen. Tijdens fysieke tentamens lopen altijd surveillanten rond. Online maken we gebruik van proctoring-software Proctorio in combinatie met de toetsapplicatie Remindo.

Speciaal getrainde surveillanten bekijken de opgenomen opnames indien de software ‘afwijkend gedrag’ gesignaleerd heeft. Docenten bekijken de opnames niet. Een voorbeeld van afwijkend gedrag is weglopen tijdens het tentamen. De surveillant krijgt hiervan een melding via een automatisch gegenereerd rapport. De surveillant bekijkt de gerapporteerde momenten terug en beoordeelt of er sprake is van een ‘verdenking van onregelmatigheid’. Als er geen verdenkingen zijn worden de gegevens na maximaal 10 weken verwijderd. Als er wel een verdenking van onregelmatigheid is blijven de beelden bewaard totdat de Examencommissie een beslissing heeft genomen.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Print deze leaflet met de belangrijkste aandachtspunten uit en leg deze bij je computer.

Veel succes met je tentamen!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.