Universiteit Leiden

nl en

BSA-norm dit jaar verlaagd naar 40 studiepunten

14 januari 2021

Vanwege de situatie rond het coronavirus verlaagt het College van Bestuur van de Universiteit Leiden de BSA-norm dit jaar van 45 naar 40 studiepunten + eventuele aanvullende eis - voor zover die nu al geldt -. Het College van Bestuur heeft dit besluit besproken met de vice-decanen en de medezeggenschap.

Daarnaast blijft het voor opleidingen mogelijk om de regels van het BSA verder aan te passen als dat nodig is. Zoals altijd is er ook de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen, gelet op persoonlijke omstandigheden of op grond van "onbillijkheden van overwegende aard". Dit is ter beoordeling van de examencommissie (artikel 3.1.3 en 3.5 van de Regeling BSA)

Deze verlaging geldt alleen voor eerstejaarsstudenten (in september 2020 met hun studie zijn gestart). Voor degenen die in 2019 zijn gestart, was het BSA eerder al opgeschort, maar blijft de norm 45 punten.

Ook voor deeltijdstudenten is de norm verlaagd, van 30 ec naar 25 ec (+ eventuele aanvullende eis - voor zover die nu al geldt -).

Voor de opleidingen die we verzorgen in samenwerking met de TU Delft en Erasmus kan mogelijk een kleine wijziging volgen. Studenten worden hierover geïnformeerd.

Voor de opleidingen die we verzorgen in samenwerking met de TU Delft kan mogelijk een kleine wijziging volgen. Studenten worden hierover geïnformeerd.

Studievoortgang geëvalueerd

De afgelopen maanden heeft de universiteit nauwkeurig in de gaten gehouden welke invloed de situatie rond het coronavirus had op het studieaanbod en de studievoortgang. Daaruit blijkt dat de studievoortgang op peil is. De universiteit vindt het daarom belangrijk om vast te houden aan het BSA.

Aandacht voor welzijn

Uit het onderzoek blijkt wel dat het welzijn van studenten stevig onder druk staat. Daarom heeft de universiteit besloten om de BSA-norm te verlagen. Daarnaast blijft de universiteit zich maximaal inspannen om je te helpen bij de problemen die je ondervindt als gevolg van de coronamaatregelen. Zo gaan volgende week de Student Well-being Weeks van start, met meer dan 100 (online) activiteiten om je welzijn een boost te geven.

Student Well-being Weeks

Van maandag 18 januari t/m zondag 14 februari

Bekijk het programma en meld je aan

Landelijk besluit

Alle veertien universiteiten van Nederland verlagen dit jaar hun BSA, binnen een bandbreedte van 10-15%. Dat maakte de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) op 14 januari bekend. Deze beslissing is genomen in overleg met studentenvakbonden ISO en LSvB.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.