Universiteit Leiden

nl en

Samenvatting Notulen 203e vergadering Opleidingscommissie Geschiedenis

7 januari 2021

Op 8 december vond de 203e vergadering van de Opleidingscommissie (OLC) plaats. Het was de eerste vergadering sinds de studentverkiezingen en de nieuwe studentleden stelden zich allereerst voor. Het doel van dit jaar is om de zichtbaarheid van de studentleden te vergroten, zodat studenten beter hun weg weten te vinden naar de OLC.

Na een korte voorstelronde werden de notulen van de 202e vergadering, onder voorbehoud, goedgekeurd. Het Opleidingsbestuur (OB) deelde mee dat aankomend semester op dezelfde voet zal verlopen als voorgaand semester. Ook nu zal hybride onderwijs centraal staan. De tentamens zullen online blijven. Het studiecoördinaat deelde mee dat het studentmentoraat van de eerstejaars zal worden doorgetrokken naar het tweede semester. Ook werd er besloten om de vak titels van volgend studiejaar nog niet te bespreken in de OLC, omdat er nog niet genoeg gegevens zijn voor inhoudelijke toetsing. Er werd gesuggereerd in ieder geval een kader op te stellen van de verschillende secties en periodes van de vakken. Verder werd de feedback van een aantal studenten kort besproken.

De HSVL-voorzitter nam deel aan deze vergadering als toehoorder. Door de OLC-leden werd besloten dat de HSVL-voorzitter voortaan op verzoek van de OLC of op eigen verzoek (na goedkeuring van de OLC) aanwezig mag zijn bij de vergadering als toehoorder.

Hierna werden de vak evaluaties van het tweede semester van het vorige studiejaar besproken. Opvallend is dat de studenten over het algemeen tevreden zijn over de vakken, ondanks de overgang naar online onderwijs. Wel valt op dat de evaluaties door minder studenten worden ingevuld nu het invullen via een link gaat. Er waren enkele ideeën geopperd hoe de respons verhoogd kan worden en hoe de verspreiding minder afhankelijk kan worden van docenten. Uit de evaluaties blijkt tevens dat de scriptieseminars over het algemeen niet erg gewaardeerd worden door studenten. Het Opleidingsbestuur zal nog verder gaan denken hoe zij dit kunnen verbeteren.

Hierop volgende werden de mededelingen besproken die namens de OLC zullen worden meegenomen naar de Opleidingsvergadering. De algemene bevinding is dat er veel lof is voor de overstap naar online onderwijs. Daarnaast waarderen studenten fysiek onderwijs en zijn zij unaniem negatief over online werkcolleges. Er is wel een nuancering gemaakt op de mededeling dat opnames beter worden ontvangen dan live streams. Studenten vinden het ook prettig als colleges live worden gestreamd, omdat dit zorgt voor structuur.

Tijdens de vergadering werd ook de stageregeling besproken. Zowel docenten als studenten vinden de procedures te ingewikkeld. De regelingen liggen echter facultair vast. Om een signaal af te geven zal de OLC een mail sturen naar de Faculteitsraad.

Als laatste punt werd het mentaal welzijn van Geschiedenisstudenten besproken. Veel studenten zijn in deze tijden vaak gestrest of eenzaam en weten niet bij wie ze hiervoor terecht kunnen. Het studiecoördinaat en OB zijn bekend met dit probleem, maar zij zijn niet in staat om alle studenten te bereiken en kunnen niet altijd een oplossing bieden. Het studiecoördinaat zal een aparte mail uitsturen waarin wordt benadrukt dat studenten deze problemen kunnen bespreken bij hun studiecoördinator.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.