Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Faculteit in startblokken om weer op 1,5 meter onderwijs te gaan verzorgen

11 maart 2021

We zitten nu bijna een jaar in de Covid-19-situatie. In maart 2020 kwamen we in een crisisstructuur en nu zitten we in een overgang naar het meer ontsluiten van de maatschappij en ook ons onderwijs, onderzoek en organisatie. De VSNU zet nu pilots op om inzicht te geven in de mogelijkheden om in september in het nieuwe collegejaar  zonder 1,5 meter beperking onderwijs te kunnen geven. Een gefaseerd plan hiervoor wordt op dit moment samen met het ministerie van OCW en de sectoren mbo en hbo, uitgewerkt. 

De persconferentie van 8 maart jl. heeft uitzicht geboden op het hervatten van fysiek onderwijs rond de paasdagen. Of dit ook echt gaat gebeuren, weten we maandag 23 maart 2021.

Als we dan inderdaad weer op locatie hybride les kunnen geven, ontvangt iedere student nadere informatie en staat het actuele rooster in Brightspace. Over alle aanpassingen komt een aparte facultaire update in week 12. 

Regie in de faculteit

Om goed te kunnen anticiperen en ons voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen, monitoren we continue de situatie voor ons onderwijs, onderzoek en organisatie. Wat kan er wel/niet voor onze studenten en medewerkers? Dit doet de zogenaamde regiegroep in opdracht van het faculteitsbestuur, samengesteld uit Annet van der Helm (vz),  Anette van Sandwijk, Maartje van den Bergh, Erik Reinders, Simone van Diest en Dion Latten.

Voor de komende periode is een aanvullend team geformeerd, Team Unlock FdR, met studenten en medewerkers, die samen de mogelijkheden voor onderwijs-onderzoek-organisatie van de faculteit in kaart brengen om goed en gefaseerd op te starten en weer on campus te gaan.

De aandacht van Team Unlock FdR gaat onder andere uit naar:

  • Info Rijksoverheid/VSNU/Universiteit Leiden: wat betekenen de maatregelen voor de faculteit;
  • Prioriteiten voor een goede unlock van FdR wat betreft onderwijs-onderzoek-organisatie;
  • Scenario’s waarmee komend academisch jaar in kunnen gaan;
  • Welzijn studenten en medewerkers;
  • Randvoorwaarden voor een goede realisatie van de uitvoer.

Contact

Heb je vragen of wil  je meer weten? Neem gerust contact op met een van de leden van de regiegroep.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.