Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Verkiezingen Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid 2021

8 april 2021

Stel je kandidaat voor de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid

Laat jouw mening horen!

Neem deel aan de facultaire medezeggenschap en stel je kandidaat voor een van de personeelsfracties of studentenfracties in de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid!

De faculteitsraad Rechtsgeleerdheid adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en de organisatie. Medezeggenschap is belangrijk voor studenten, medewerkers en de faculteit juist ook in deze tijd!

Kandidaatstelling

Tot en met vrijdag 16 april a.s. kun je je kandidaat stellen bij één van de personeelspartijen, de Progresieve Partij of de fractie Onafhankelijken, of een van de studentenpartijen de LSP, LVS, ONS en de CSL. Zie voor meer informatie de website van de faculteitsraad

Zie ook het filmpje met de oproep van de Voorzitter van het College van Bestuur Annetje Ottow

Voor algemene informatie over de universitaire verkiezingen 2021 zie de website: www.stemmen.leidenuniv.nl.

Verkiezingen

De verkiezingen vinden plaats van 17 tot en met 21 mei 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.