Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Wij helpen scholieren, doe ook mee! #bijbanen

12 maart 2021

De Universiteit Leiden zoekt studenten die in het voortgezet onderwijs willen helpen bij de volgende initiatieven: Ondersteuning eindexamenleerlingen en Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL). Het gaat om betaalde bijbanen.

Ondersteuning eindexamenleerlingen

Bij dit initiatief help je eindexamenkandidaten bij de voorbereiding op het eindexamen; vooraf volg je een korte (online) crash course. Het zal in de meeste gevallen gaan om 1 op 1 bijles, een paar uur in de week (uitbetaling vindt plaats op basis van gewerkte uren; minimum uurloon). De bijlessen kunnen online of op school plaatsvinden (keuze van de school).

Wij werken in dit traject samen met de Universiteit Utrecht (Student Op School). Je kunt je aanmelden via het SOS-aanmeldformulier, voor 29 maart 2021

Persoonlijk assistent van de leraar (PAL)

Als PAL ga je bij een school in Zuid-Holland ondersteunende werkzaamheden verrichten, in de klas of juist daarbuiten (bijvoorbeeld in inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor leerlingen met een onderwijsachterstand). Je precieze taken worden in overleg met de school vastgesteld; je kunt daarbij denken aan: extra oefenen van de lesstof met leerlingen, practica klaarzetten, helpen bij nakijkwerk, lesmateriaal voorbereiden, surveilleren etc.

De werkzaamheden kunnen plaatsvinden in het hele cursusjaar en eventueel ook in de zomer (zomerscholen/voorkomen onnodig zitten blijven). Vooraf volg je een (online) training van 2 x 2 uur verzorgd door de Lerarenopleiding van de Universiteit Leiden (ICLON).

Bij het PAL-traject is het de bedoeling dat je een tijdelijke aanstelling krijgt op de school waar je gaat assisteren; mogelijk worden hiervoor eerst sollicitatiegesprekken gehouden door de school. De omvang en de duur van de aanstelling worden in overleg vastgesteld, net als het salaris.

De werkzaamheden vinden plaats op de scholen indien de richtlijnen van de overheid dit toestaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van digitale alternatieven volgens de richtlijnen van de desbetreffende school.

Je kunt je voor PAL aanmelden via het PAL-aanmeldformulier tot 15 april 2021; vervolgens wordt de training ingepland.

Aanvullende informatie

Je kunt je voor beide initiatieven aanmelden. De vraag van scholen naar 1 op 1 begeleiding van eindexamenkandidaten speelt op korte termijn; de vraag van scholen naar PAL-studenten zal naar verwachting gedurende het hele Nationaal Programma Onderwijs aan de orde zijn (2,5 jaar). Het Nationaal Programma Onderwijs is een steunprogramma in verband met de coronacrisis.

Aangezien het bij bovenstaande initiatieven gaat om matching van vraag en aanbod, is er geen garantie dat je geplaatst kunt worden.

Heb je nog vragen? Mail naar: aansluiting@iclon.leidenuniv.nl

Partner van het landelijke platform StudentinzetopSchool.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.