Universiteit Leiden

nl en

Verwachte voorzichtige heropening fysiek onderwijs vanaf 26 april, vooruitblik nieuw collegejaar

15 april 2021

Naar verwachting zal het kabinet op 20 april besluiten dat we vanaf 26 april weer meer fysiek onderwijs mogen geven aan de universiteit. Het kabinet heeft het over ‘elke student een dag per week naar de universiteit’. Wij gaan per opleiding en jaarprogramma bekijken hoe we het best mogelijke onderwijs kunnen geven en wat er maximaal kan binnen het rooster – en daarnaast. In deze update zetten we onze plannen uiteen, en laten we zien wat de randvoorwaarden daarvoor zijn. Uiteraard gaan de plannen alleen door als het kabinet het groene licht hiervoor geeft en blijven de maatregelen uit het campusprotocol gelden. 

Weer beperkt fysiek onderwijs

Alle opleidingen gaan proberen om elke student de mogelijkheid te bieden weer fysiek naar de campus te komen. We geven daarbij voorrang aan practica, aan werkgroepen of andere kleinschalige bijeenkomsten en aan begeleiding van studenten (bijvoorbeeld tutoraat). Hoorcolleges zullen hoogstwaarschijnlijk online blijven tot aan de zomer. Naast ingeroosterd onderwijs kunnen ook op universitaire locaties extra activiteiten worden aangeboden. Denk hierbij aan een gastcollege of een bijeenkomst van Careerservices, of activiteiten van studieverenigingen. Studieadviseurs kunnen ook weer op locatie studenten spreken. En er komen, waar mogelijk, meer studieplekken beschikbaar. Hiermee bieden we zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Docenten kunnen voor extracurriculaire activiteiten met studenten een ruimte reserveren. Studieverenigingen kunnen dit via de assessor doen. 

1,5 meter en coronacheck blijven gelden

De hoeveelheid contacturen blijft de komende periode helaas nog beperkt – vooral omdat we bij alle onderwijs en alle activiteiten 1,5 meter afstand moeten houden. Dat maakt dat nog steeds niet alles mogelijk is. Maar we zijn blij met deze mogelijkheid om op een veilige manier weer beperkt ontmoetingen mogelijk te maken. Heel belangrijk blijven dus de regels van het campusprotocol. Doe voordat je naar de universiteit komt de coronacheck.

Zelftesten vergroten veiligheid

Een extra optie die het ministerie van OCW gaat aanbieden, zijn de zelftesten. Deze komen vanaf begin mei beschikbaar en zijn dan via SURF gratis aan te vragen voor studenten en docenten. Zodra hierover meer bekend is, zullen we in een update hierover informeren. We roepen onze studenten en docenten op om gebruik te maken van deze mogelijkheid – het vergroot de veiligheid op de universiteit. Het afnemen van de zelftesten is de eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers, en zal niet worden verplicht. Ook worden er geen zelftesten ter beschikking gesteld door de universiteit.

In stappen uit de lockdown

Net als het land gaan we als universiteit in stappen uit de lockdown. Naarmate de vaccinatiegraad toeneemt en besmettingen afnemen, kunnen we steeds meer van nee, tenzij naar ja, mits. Als straks evenementen weer zijn toegestaan, dan zijn er mogelijk weer meer mensen welkom bij promoties, oraties en diploma-uitreikingen. We vertrouwen erop dat we vanaf augustus/september met geen of weinig restricties weer volledig fysiek aan de slag kunnen op onze universitaire locaties. 

Vooruitzicht nieuw collegejaar

We gaan er vanuit dat we na de zomer alle studenten weer veilig op de campus kunnen ontvangen en het onderwijs weer grotendeels op locatie zal zijn. Studeren gaat over samenwerken, samen aan de slag met onderzoeksvragen, actief met je docenten in gesprek en in debat met je medestudenten.  Al hebben we afgelopen jaar gezien dat online onderwijs ook mogelijk is, fysieke ontmoetingen met docenten en tussen studenten onderling blijven cruciaal voor het beste onderwijs waar wij als universiteit voor staan. Lees hier meer over het nieuwe collegejaar.

Het goede van online behouden

We willen dus weer terug naar ‘normaal’: elkaar ontmoeten zonder beperkingen. Daarbij willen we wel het goede behouden van onze online contacten en mogelijkheden van het afgelopen jaar. Lees meer hierover in het interview met rector Hester Bijl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.