Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Samenvatting 205e vergadering Opleidingscommissie Geschiedenis

11 mei 2021

Op 4 mei vond de 205e vergadering plaats van de Opleidingscommissie Geschiedenis.

Allereerst maakte het Opleidingsbestuur (OB) bekend dat aan het faculteitsbestuur was voorgelegd om de cum-laude regeling tijdelijk aan te passen wegens de studievertragingen die zijn opgelopen door de Coronacrisis. De regeling zal niet worden aangepast, maar de Examencommissies worden wel geïnstrueerd om enige coulance te tonen bij vertraging door buitenlandverblijf of stage. Verder waren de programmanormen goedgekeurd, wat betekent dat de opleiding Geschiedenis geen curriculumhervorming hoeft te ondergaan. Als laatste werd medegedeeld door het OB dat de knock-outcriteria van de BA zullen worden weggehaald, zoals ook al bij de ResMA en MA is gebeurd. De knock-outcriteria blijven nog wel een belangrijk geheugensteun voor studenten. Verder is nog niet helemaal duidelijk hoe aankomend studiejaar eruit komt te zien, maar we hopen natuurlijk dat alles binnenkort weer on campus mag!

Daarna waren de mededelingen van de studentleden aan de beurt. Van verschillende studenten was vernomen dat er enige moeite was met het vinden van een scriptiebegeleider die ook qua stijl goed bij de student past. De algemene bevinding is dat het voor studenten belangrijk is om hun verwachtingen van de scriptiebegeleiding duidelijk te bespreken met hun scriptiebegeleider. Het Studiecoördinaat zal nog overleggen hoe zij het belang van verwachting management duidelijk kunnen maken bij studenten.

Na de mededelingen stond het opleidingsspecifieke deel van de Onderwijs-en Examenregeling op de planning. De belangrijkste wijziging bij de OER van de BA is dat de voertaal alleen nog Nederlands zal zijn. Dat heeft in de praktijk geen verdere impact voor de studenten. Bij de MA was er een kleine discussie over de formulering van de eindkwalificaties van de afstudeerrichtingen. De bespreking van de OER van de ResMA leidde tot een kleine discussie over de aanbevelingsbrieven. Momenteel zijn er twee aanbevelingsbrieven nodig voor de toelatingsprocedure van de ResMA, maar dit leidt tot een verhoogde werkdruk. Er zal tijdens de onderwijsvergadering worden besproken of de aanbevelingsbrieven centraal kunnen worden ingediend, zodat studenten deze niet langer krijgen in te zien en docenten hierdoor een eerlijker beeld van de student kunnen schetsen.

Als één na laatste agendapunt werd het concept van de kiesprocedure van de opleidingscommissies besproken. Doordat de populariteit van de opleidingscommissies is toegenomen, wil de faculteit graag een duidelijke, transparante procedure vastleggen. Over het algemeen is het concept goedgekeurd. De Opleidingscommissie zal alleen een bezwaar indienen tegen het vullen van een geoormerkte zetel door overige kandidaten wanneer er geen studenten zijn met de juiste achtergrond die zich kandidaat stellen.

Als laatste punt van de vergadering werd het kwaliteit van het online onderwijs besproken. De laatste maanden hadden de studentleden van de Opleidingscommissie enige klachten ontvangen over het technische kwaliteit. De algemene klachten zijn dat BrightSpace soms verkeerde informatie of ontoegankelijke menu’s bevat, de audio-en beeldkwaliteit soms tegenvalt en er geen integratie is van de verschillende online platformen. Het OB zal de feedback in ieder geval onthouden.

Je kunt ons altijd bereiken met vragen of opmerkingen via onze email: olc-geschiedenis@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.