Universiteit Leiden

nl en

Vacature: Faculteitslid Leids Universitair Studentenplatform (LUS) 2021-2022

6 mei 2021

Voor het academisch jaar 2021-2022 (vanaf 1 september) is het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) op zoek naar nieuwe faculteitsleden. Als faculteitslid van het LUS maak je deel uit van een studentendenktank, organiseer je bijeenkomsten met je medestudenten, werk je samen met een brede groep studenten en vertegenwoordig je de ervaringen van de studenten van jouw faculteit binnen het LUS. 

Over het LUS

Het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) is een studentendenktank die bestaat uit acht leden: een vertegenwoordiger van iedere faculteit en een voorzitter. Het LUS discussieert over een breed scala aan onderwerpen die studenten aangaan, zoals studentenwelzijn en interdisciplinariteit. Eén van de belangrijkste taken van het LUS is het verzamelen van de input van onze medestudenten. Meerdere keren per jaar organiseert het LUS daarom bijeenkomsten waar alle geïnteresseerde studenten kunnen discussiëren en brainstormen over verschillende belangrijke onderwerpen. De inzichten en ideeën die hieruit voortkomen worden door het LUS gecommuniceerd richting het College van Bestuur en andere relevante gremia binnen de universiteit.
Het LUS is ook verantwoordelijk voor het uitreiken van de Leidse Onderwijsprijs tijdens de opening van het Academisch Jaar. Daarnaast houd je als faculteitslid nauw contact met de assessor van jouw faculteit.

Werklast en compensatie

De werklast van een faculteitslid van het LUS bedraagt ongeveer 2 à 3 uur per week. Hier staat vanuit de universiteit een financiële compensatie tegenover.

Profiel

Om in aanmerking te komen voor deze positie moet jij je kunnen vinden in het volgende profiel: 

  • Je hebt een groot netwerk binnen jouw faculteit of bent bereid dit op te bouwen;  
  • Je bent geïnteresseerd in de huidige stand van zaken van studentenbeleid en onderwijsontwikkeling binnen de universiteit;  
  • Je hebt affiniteit met het behartigen van studentenbelangen;  
  • Je hebt een proactieve instelling en bent gewend aan werken in teamverband;  
  • Je bent je bewust van de verantwoordelijkheden die het LUS-lidmaatschap met zich meebrengt, zoals het bijwonen van periodieke overleggen, het organiseren van studentenbijeenkomsten, en het bezoeken van colleges voor de Leidse Onderwijsprijs. 

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij het huidige LUS-lid van jouw faculteit of assessor. Voor overige vragen kun je mailen naar de voorzitter van het LUS, Catrin Böcher, via lus@sea.leidenuniv.nl.

Deadline: 20 mei

Je kunt per e-mail solliciteren t/m 20 mei 2021. Stuur een motivatiebrief (max. 1 A4) en cv naar het huidige LUS-lid van jouw faculteit en de assessor van jouw faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.