Universiteit Leiden

nl en

Op locatie elkaar ontmoeten & start van het collegejaar 2021-2022

24 juni 2021

Op zaterdag 26 juni gaan verdere versoepelingen van de coronamaatregelen in. Een mooi bericht! Deze versoepelingen geven ons weer meer mogelijkheden om deze zomer op de campus te studeren en te ontmoeten. Wel blijft het houden van anderhalve meter afstand op de campus van kracht. Dat geldt ook voor mensen die al gevaccineerd zijn. Graag informeren wij je over de laatste stand van zaken voor onze faculteit.

Bij alle informatie blijft de actuele situatie in Nederland leidend en blijft eenieders veiligheid altijd voorop staan. Ook blijft het campusprotocol gelden; blijf thuis bij klachten, doe altijd de coronacheck voor je naar de campus komt, en blijf de basisregels in acht nemen.

Studeren op locatie deze zomer

  • De anderhalve meter afstand blijft gelden in onze gebouwen.
  • De maatregelen om veilig in de gebouwen te kunnen verblijven, zoals looproutes, gebruik van de liften en voorrangsregels bij de trappen, blijven (ook) van kracht.
  • De mondkapjesplicht in onze gebouwen vervalt per 26 juni. Eenieder die dat wil, mag uiteraard wel een mondkapje blijven dragen.
  • De catering van de universiteit gaat gedeeltelijk weer open. De restaurants blijven in de zomermaanden gesloten (reguliere sluiting), de cafés zijn wel open. Met inachtneming van de anderhalve meter afstand kun je hier je consumptie ook weer binnen gebruiken.
  • De komende tijd blijft het wel noodzakelijk om een studieplek te reserveren, via het reserveringsysteem SharedDesk.

Onderwijs op de campus in september 2021

We bereiden ons voor op (volledig) onderwijs op de campus met ingang van het nieuwe collegejaar, dus zónder beperkingen. Dit is heel fijn nieuws voor onze docenten en studenten. Het betekent dat we ervan uitgaan dat al het onderwijs fysiek op de campus plaats zal vinden, waardoor studenten en docenten elkaar weer ‘echt’ kunnen ontmoeten. De roosters hiervoor worden nu gemaakt en komen binnenkort beschikbaar.

Voor studenten die onverhoopt toch in quarantaine zitten of vanwege (in)reisbeperkingen (nog) niet aan het on-campus onderwijs kunnen meedoen organiseren we hybride alternatieven.

Op 13 augustus neemt het kabinet een definitief besluit over de start van het onderwijs in september.

Evenementen

Door de versoepeling van de maatregelen zijn er ook nieuwe mogelijkheden voor evenementen. Hierbij blijft ook eenieders veiligheid voorop staan:

  • Diplomeringen en afstuderen gaan fysiek door en hierbij is de capaciteit van de ruimte bepalend.
  • Internationale gasten bij de (advanced) afstudeerceremonies kunnen via een livestream de ceremonie bijwonen. Informatie ontvangen de afgestudeerden via het OIC /BIO.
  • Ook voor de introductieprogramma’s (EL CID, HOP en OWL) zijn de huidige versoepelingen goed nieuws: de programma’s, die uitgaan van deels online activiteiten en deels fysieke ontmoetingen en activiteiten, kunnen naar verwachting doorgang vinden. Uiteraard alles onder voorbehoud van de kabinetsmaatregelen in de komende maanden.

Blijf op de hoogte

Voor ons als universiteit zijn de actuele coronaregels altijd leidend voor de invulling van ons onderwijs en onderzoek. De meest recente update is te vinden op https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/updates

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.