Universiteit Leiden

nl en

Het instituut Bestuurskunde zoekt voor het studiejaar 2021-22 (vanaf september) een student-lid voor het Instituutsbestuur

7 juli 2021

Het student-lid in het Instituutsbestuur Bestuurskunde

Het Instituut Bestuurskunde staat onder leiding van het Instituutsbestuur, bestaande uit de Wetenschappelijk Directeur, de Onderwijsdirecteur, de instituutsmanager en het student-lid. Zij worden benoemd uit de wetenschappelijke staf van het instituut. Het student-lid treedt aan voor een periode van in beginsel 1 jaar.

Het Instituutsbestuur is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van degenen die tot het instituut behoren en bevordert de samenhang van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Zij doet dit zowel voor de Bachelor Bestuurskunde als de masters Management van de Publieke Sector en Master in Public Administration.

Samenstelling Instituutsbestuur

Het instituutsbestuur is als volgt samengesteld:

· Prof. dr. B. Steunenberg; Wetenschappelijk Directeur
· Dr. M. Beerkens; Onderwijsdirecteur
· Sander Kieboom; Student-lid
· Drs. Oke Onemu; Bedrijfsvoering / Secretaris

Het student-lid is volwaardig lid van het Instituutsbestuur en wordt om input gevraagd op de verschillende onderwerpen die binnen het Instituutsbestuur worden besproken. Hierbij valt te denken aan:

 • Het curriculum van de Bachelor en de masters - Het Onderwijs- en Examenreglement (OER) - De onderwijsevaluaties
 • De studeerbaarheid en studenttevredenheid van de Bachelor en Masters
 • Feedback van student vertegenwoordigingsorganen zoals de Opleidingscommissies en de Faculteitsraad
 • Personeelswerving

Hiermee vertegenwoordigt het student-lid het perspectief van de student. Je vormt daarmee een belangrijke schakel tussen het Instituutsbestuur en de studenten uit de opleidingen die in het instituut zijn ondergebracht. Daarnaast doe je als student-lid waardevolle ervaringen op, die ook na je studie van pas zouden kunnen komen.

Rol student-lid IB opleidingsbestuur

Opleidingsbesturen zijn verantwoordelijk voor het opstellen en de goede uitvoering van het onderwijsprogramma van de opleidingen. Opleidingsbesturen zorgen er van jaar tot jaar voor dat het onderwijs van de opleidingen georganiseerd wordt.

Taken includeren:

 • Formele en informele bijeenkomsten bijwonen t.b.v. studentenvertegenwoordiging
 • Je bent het gezicht van studenten naar buiten toe (promotie foto’s, filmpjes en interviews)
 • Vergaderingen bijwonen en contacten onderhouden met B.I.L.
 • Voorbereiding en deelname aan vergaderingen aangaande universitair beleid
 • Betrokken bij organisatie van fysieke/digitale evenementen
 • Het onderhouden relationeel netwerk binnen het Instituut Bestuurskunde, haar Studievereniging B.I.L. en externe partijen zoals haar Alumni.
 • Het opstellen van nieuwsbrieven en het verspreiden van promotie materiaal.
 • Het organiseren van de verkiezingen voor de Master en Bachelor Opleidingscommissie.

Profiel

 • Je bent enthousiast en betrokken bij de studie
 • Je hebt nauw contact met de studenten en de studievereniging B.I.L.
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en integriteit
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden
 • Je bent flexibel
 • Je bent gedurende het gehele studiejaar gemiddeld 10 uur per week beschikbaar (tegen een financiële vergoeding (Jobmotion tarief).
 • Je beschikt over een uitgebreid relationeel netwerk binnen Bestuurskunde.

Sollicitatieprocedure

Solliciteer door uiterlijk 15 augustus je CV en motivatiebrief te sturen naar O.A. Onemu. Hier kan je ook terecht voor nadere inlichtingen. De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van augustus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.