Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Samenvatting 206e vergadering Opleidingscommissie Geschiedenis

14 juli 2021

De Opleidingscommissie (OLC) kwam op 6 juli weer bijeen om de laatste zaken te bespreken vlak voor de zomervakantie. Allereerst stonden de mededelingen op de agenda. Het Opleidingsbestuur (OB) deelde mee dat tot nu toe al het onderwijs voor aankomend semester on campus is ingepland. Uiteraard kan hier nog verandering in komen, afhankelijk van het aantal besmettingen, maar we houden de optimistische lijn aan.

Hierop volgend werden de cursusevaluaties van het afgelopen semester besproken. Over het algemeen waren er weer veel positieve beoordelingen. Alleen een aantal vakken van de sectie Economische en Sociale Geschiedenis waren relatief minder goed beoordeeld. De OLC zal hiervoor nog op een gepaste wijze actie ondernemen.

Daarna stond de scriptiebegeleiding op de planning. De afgelopen tijd was de OLC hierover een aantal problemen tegengekomen. Studenten hebben soms veel moeite met het vinden van een begeleider en ondervinden communicatieproblemen met hun begeleider. Daarnaast blijken er geen duidelijke richtlijnen te zijn over de verwachtingen van een scriptiebegeleider, zoals het aantal na te kijken hoofdstukken. De algemene bevinding van de OLC is dat de communicatie tussen de student en de begeleider van essentieel belang is. Het is daarom belangrijk om aan het begin van de scriptiebegeleiding duidelijke afspraken te maken met de scriptiebegeleider. Daarnaast wordt aan studenten aanbevolen om na twee weken hun begeleider te mailen (met in de cc de studiecoördinator) wanneer zij lastig in contact komen met hun begeleider. Deze aanbevelingen zullen ook worden benadrukt tijdens de scriptieseminars en afstudeervoorlichtingen en zijn ook terug te vinden op de studiegids. Het OB gaat nog nadenken over de richtlijnen van de scriptiebegeleiding.

Hierna besprak de OLC de mentorbegeleiding. De studentleden hadden vernomen dat eerstejaarsstudenten het vervelend vinden dat hun werkgroep in het midden van het jaar wordt opgesplitst. Er is echter een aantal jaar geleden voor deze maatregel gekozen, omdat een deel van de eerstejaars na het eerste semester uitvalt. Hierdoor zijn sommige werkgroepen aan het einde van het eerste semester gehalveerd. Door de werkgroep te herverdelen, kan de werkdruk van docenten in het tweede semester gelijker worden verdeeld. Bijkomend voordeel is dat de eerstejaarsstudenten op deze manier ook nieuwe studenten ontmoeten en daardoor een makkelijkere overgang naar het tweede jaar ervaren. Daarbij worden de nieuwe werkgroepen op een zorgvuldige wijze samengesteld en komt elke student in de werkgroep met een student van de vorige werkgroep.

Na de mentorbegeleiding had de OLC het kort over de toepassing van het handboek Geschiedenis Schrijven! na het eerste jaar. Geschiedenis Schrijven! fungeert namelijk als een handig naslagwerk, ook voor de overige jaren. Het handboek zal voortaan worden benoemd in de collegebeschrijvingen van het tweede en derde jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.