Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Wil jij jouw onderwijs verbeteren?

26 augustus 2021

Bachelor Honours Class 'Rebuilding Education'

Een studentenfavoriet van de honoursprogramma’s van de VU Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen is nu ook te volgen in Leiden!

In de Bachelor Honours Class ‘Rebuilding Education’ herontwerp je een deel van het onderwijs aan de Universiteit Leiden. Je kunt met een eigen thema aan de slag gaan of een van de thema’s van de betrokken stakeholders kiezen.

Enkele voorbeelden van wat je doet tijdens de colleges:

  • Je ontmoet echte stakeholders die geïnteresseerd zijn in jouw perspectief.
  • Je hebt persoonlijke overlegsessies met experts en onderzoekers op het gebied van onderwijs.
  • Je gebruik de tijdens jouw studie opgedane kennis en ervaring, en die van de gastdocenten om jouw ontwerp te verbeteren.

Jouw project draagt daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de onderwijsprogramma's die studenten volgen aan de Universiteit Leiden!

Video over ervaringen van studenten

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Aanmelden

Meer informatie over de collegereeks en aanmelding vind je in de Studiegids. Deze cursus staat open voor zowel tweede- en derdejaars Honours College studenten als reguliere derdejaars bachelorstudenten. De collegereeks wordt gegeven in het eerste semester van het komende studiejaar (2021-2022).

De deadline voor aanmelding is 2 september 2021 23.59 uur.

Wanneer je vragen hebt, kun je mailen naar baclasses@ha.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.