Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Belangrijke informatie over de komende tentamenperiode

7 oktober 2021

Het onderwijs kan gelukkig weer zonder restricties plaatsvinden. Dat betekent zonder de anderhalve meter afstandsmaatregel, zonder het dragen van mondkapjes en zonder een maximum aantal van 75 studenten per onderwijsruimte. Dit past in onze visie dat bij het onderwijs de meerwaarde zit in de fysieke ontmoeting tussen docenten en studenten die het afgelopen jaar zo ontbroken heeft.

Wel blijft het advies om regelmatig preventief zelftesten te gebruiken en uiteraard houden we nog steeds rekening met de kans dat een aantal studenten vanwege corona-redenen (coronacheck, inreisproblemen van internationale studenten, risicogroepen) niet op de campus aanwezig kan zijn.

Graag informeren we je over de komende tentamenperiode waarin de faculteit met meerdere scenario's moet werken omdat niet alle tentamen locaties en faciliteiten beschikbaar zijn.

Tentamens

  • Het rooster van de tentamens is gereed. De locatie kan alleen wijzigen dus raadpleeg altijd Brightspace voor de actuele informatie.
  • Er zijn verschillende vormen van tentaminering mogelijk. Welke vorm jouw tentamen is staat tijdig in Brightspace. De vormen zijn fysieke toetsing op schrift / via een Chromebook op een tentamenlocatie of een online tentamen vanuit huis.
  • De faculteit heeft moeten besluiten om de extra tijd studenten tot en met december 2021 online vanuit huis te tentamineren. Het is helaas niet haalbaar om deze groep fysiek tentamens af te laten leggen. Redenen hiervoor zijn leveringsproblemen bij computerleverancier, onvoldoende geschikte ruimte voor deze groep studenten en de beperkte capaciteit in eigen gebouwen in verband met onderwijs. De extra tijd studenten ontvangen hierover uiterlijk 6 dagen voor het tentamen waarvoor ze ingeschreven staan bericht.
  • Extrakans regeling-Corona: In deze periode biedt de universiteit een extra kans aan studenten die niet aan een fysiek tentamen kunnen meedoen, ingeval van corona-omstandigheden. Deze regeling is in het leven geroepen vanwege de uitzonderlijke situatie veroorzaakt door de Corona-pandemie. De regeling komt erop neer dat studenten die een fysieke toets moeten missen om corona-redenen, de garantie hebben altijd twee kansen voor een tentamen te krijgen. Vooralsnog geldt deze regeling tot nader order. Onder ‘corona-redenen’ wordt verstaan studenten die tot een risicogroep behoren of een (potentieel) besmettingsgevaar vormen en conform de corona check niet naar de campus mogen komen. Studenten die om andere redenen verhinderd zijn deel te nemen aan het fysieke tentamen, vallen hier niet onder. Voor hen gelden de reguliere regels (waaronder de reguliere regels ten aanzien van ziekte).  
  • Let op: als een tentamen geheel online plaatsvindt, heeft een student om corona-redenen geen recht op een extra ‘corona-kans’, ook niet als hij/zij te ziek is om de toets te maken. In dit geval gelden de reguliere regels ten aanzien van ziekte. Dit geldt dus ook voor de ‘extra tijders’ die online tentamen doen.
  • Covid Tentamen Afmelding- in Brightspace voor de Extrakans regeling-Corona. In Brightspace komt een afmeldtool - Covid Tentamen Afmelding-  waarmee studenten verplicht worden zich op Brightspace en binnen een bepaalde termijn af te melden voor de fysieke toets bij corona gerelateerde klachten. Alleen studenten die zich minimaal 1 uur voor het tentamen hebben afgemeld, komen in aanmerking voor de extra kans. De afmeldtool is vanaf vrijdag 8 oktober beschikbaar. Meer informatie in Brightspace.

We wensen jullie veel succes met je studie en voorbereidingen op de tentamens.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.