Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Gascaria Masterscriptieprijs (aanmelden voor maart 2022)

23 november 2021

De Stichting Gascaria stelt een prijs van € 1.000,- beschikbaar ter bekroning van de beste masterscriptie in Nederland op het interdisciplinaire gebied van het verband tussen het recht en de humaniora. Deze prijs is mede bedoeld als aanmoedigingsprijs voor studenten met belangstelling voor rechtswetenschappelijk onderzoek en wordt tweejaarlijks uitgereikt. Aan de omvang van de scriptie worden geen nadere eisen gesteld. Gelet op de doelstelling van de stichting mag voor het onderwerp van de scriptie het begrip humaniora ruim worden opgevat, in die zin dat daaronder begrepen worden taal- en literatuurwetenschappen, wijsbegeerte, theologie, (kunst- en cultuur)geschiedenis, archeologie, muziek-, film- en theaterwetenschap, steeds in relatie tot het recht. De deadline voor de eerstvolgende prijsuitreiking is 1 maart 2022 (voor scripties geschreven tussen 1 februari 2020 en 1 februari 2022).

Meer informatie over de Gascaria masterscriptieprijs is te vinden op de website van Stichting Gascaria (stichtinggascaria.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.