Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Inschrijven notariële bachelorscriptie

30 november 2021

Op woensdag 1 december 2021 start de algemene inschrijving voor de bachelorscriptie Notarieel recht. Inschrijven voor de bachelorscriptie is mogelijk in de periode van woensdag 1 december 2021 tot en met maandag 20 december 2021.
De inschrijving voor de bachelorscriptie en het aangeven van een voorkeur voor een bepaald scriptieonderwerp bestaat uit twee stappen.

Stap 1: algemene inschrijving

Allereerst meld je je (in de periode van woensdag 1 december tot en met maandag 20 december 2021) aan via uSis voor de bachelorscriptie (studieact. 9109).

Stap 2: aangeven van een voorkeur voor een scriptieonderwerp

Na deze algemene inschrijving heb je de mogelijkheid een eerste en tweede voorkeur op te geven binnen de verschillende (voorgeschreven) scriptieonderwerpen, met welke voorkeur zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Het aangeven van een dergelijke voorkeur staat alleen open voor studenten die staan aangemeld voor de algemene inschrijving!

Een overzicht van de verschillende scriptieonderwerpen wordt vrijdag 21 januari 2021 in Brightspace geplaatst. Het aangeven van je (eventuele) voorkeur binnen deze onderwerpen vindt plaats door het invullen van een digitaal formulier (Formdesk) welke in de desbetreffende Brightspaceomgeving te vinden zal zijn. Dit formulier zal na invulling (automatisch) worden doorgezonden aan het secretariaat Notarieel recht (notarieelrecht@law.leidenuniv.nl). Op deze manier kun je dus een eerste en tweede voorkeur aangeven binnen de voorgeschreven scriptieonderwerpen.

Indien je geen voorkeur opgeeft maar je wel bent aangemeld voor de algemene inschrijving, word je bij een willekeurig scriptieonderwerp ingedeeld.

******************************************************************************

Let op: Studenten mogen alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond en als zij daarnaast tenminste 60 ECTS behaald hebben uit het tweede en derde studiejaar van het bachelor curriculum Notarieel recht. Tevens kan bij een (specifiek) scriptieonderwerp een bepaald vak worden vermeld dat als bijzondere ingangseis geldt (cf. art. 4.2.1 OER).

Bij de vaststelling of studenten voldoen aan de instapeis van 60 EC aan vakken uit jaar II en III bachelor tellen de tentamens tot en met het eerste semester 2021/2022 mee.
De studenten die pas na de tentamenuitslagen van januari voldoen aan de aanvullende eis van 60 ECTS uit het tweede en derde studiejaar, moeten zich dus wel nu al inschrijven. 

Op 27 januari gaan wij alle bachelorscribenten controleren op de 120 ECTS eis. Op dat moment moet je dus minimaal 120 ECTS in jouw studievereisten in uSis hebben staan, om mee te mogen doen aan de inschrijving op onderwerp van de bachelorscriptie.

Mocht je na 27 januari (maar uiterlijk 4 februari) alsnog voldoen aan de instapeis, dan zal je worden nageplaatst bij een willekeurig onderwerp. Dit betekent dat je wél dit collegejaar je scriptie kan schrijven, maar geen keuze hebt qua onderwerp.

Mocht je uiteindelijk niet voldoen aan de aanvullende eis, dan zal jouw inschrijving verwijderd worden.

 

Nog vragen?

Laat het weten aan het secretariaat: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.