Universiteit Leiden

nl en

BSA-norm verlaagd naar 40 studiepunten

26 januari 2022

Vanwege de situatie rond het coronavirus verlaagt het College van Bestuur van de Universiteit Leiden de BSA-norm dit jaar van 45 naar 40 studiepunten + eventuele aanvullende eis voor zover die nu al geldt. Het College van Bestuur heeft dit besluit besproken met de vice-decanen en de medezeggenschap.

Eerstejaarsstudenten

Deze verlaging geldt voor alle eerstejaarsstudenten (die in september 2021 met hun studie zijn gestart). Voor degenen die in 2020 zijn gestart, was de BSA norm ook al verlaagd naar 40 punten. 

Deeltijdstudenten

Ook voor deeltijdstudenten is de norm verlaagd, van 30 EC naar 25 EC (+ eventuele aanvullende eis voor zover die nu al geldt).

TU Delft en Erasmus

Voor de opleidingen die we verzorgen in samenwerking met de TU Delft en Erasmus kan een wijziging volgen. Studenten worden hierover geïnformeerd.

Individuele uitzonderingen

Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor individuele studenten die in de knel zijn gekomen, gelet op persoonlijke omstandigheden of op grond van "onbillijkheden van overwegende aard". Dit is ter beoordeling van de examencommissie.

Landelijk besluit

De verlaging van de norm volgt op de uitkomst van overleg tussen de veertien Nederlandse universiteiten binnen de Universiteiten van Nederland (UNL). De 14 universiteiten hebben afgesproken om, gezien de coronacrisis, de norm voor het BSA dit collegejaar te verlagen met een bandbreedte van 10-15%. Universiteiten kunnen hun eigen uitwerking maken van dit landelijke besluit. De Universiteit Leiden heeft besloten de norm te verlagen met 5 EC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.