Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs niet lijdt tijdens crises?

2 april 2022

In ons onderwijs staat kwaliteit voorop.

Het is essentieel dat onze studenten en docenten on campus aanwezig zijn

We hebben de afgelopen jaren geleerd welke vormen van onderwijs dat goed en minder goed borgen. Op basis van onderzoek en ervaringen kiezen we ervoor om het onderwijs in principe on campus te organiseren, aangevuld met online en digitale vormen waar dat didactische meerwaarde heeft. Daarom is het essentieel dat onze studenten en docenten on campus aanwezig zijn.

Noodzakelijke aanpassingen zullen tijdig gecommuniceerd worden

Het kan voorkomen dat we minder onderwijs on campus kunnen aanbieden gedwonden door de algehele volksgezondheid. Dat vergt een andere manier van lesgeven en om ook dan de onderwijskwaliteit te kunnen borgen, zijn de volgende scenario’s voorbereid:

  1. Geen bedreiging volksgezondheid.
  2. Dreigende volksgezondheidproblemen: beperkingen door overheidsmaatregelen.
  3. Bedreiging volksgezondheid: volledige lockdown.  

Deze zijn uitgedacht met het oog op het blijven bieden van kwaliteit en vereisen meer inzet van docenten en studenten. Om dat goed te kunnen doen, is voorbereidingstijd nodig en dus een tijdig besluit over het scenario dat gevolgd wordt. Besturen en docenten hebben goed contact met elkaar, zodat de noodzakelijke aanpassingen op tijd gedaan en gecommuniceerd kunnen worden. Zo borgen we samen de onderwijskwaliteit. De intentie is om studenten en docenten tijdig op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. 

Heb je extra ondersteuning nodig?

Daarnaast heeft het Faculteitsbestuur oog voor studenten met specifieke studie-ondersteuning. Voor hen worden er oplossingen gezocht, om zoveel mogelijk mee te kunnen doen met het reguliere, on campus onderwijs. Er zijn speciale regelingen en faciliteiten beschikbaar vanuit de universiteit. In aanvulling daarop organiseert de faculteit extra ondersteuning in tijden van bedreiging van de volksgezondheid. Bijvoorbeeld buddy’s voor studenten die niet naar de campus kunnen komen. Als er extra ondersteuning nodig is bij specifieke vakken, dan kan je studieadviseur bekijken wat er binnen de mogelijkheden van de organisatie ligt.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.