Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Reisbeleid per 25 januari versoepeld: bepaalde oranje landen toegestaan

25 januari 2022

Het College van Bestuur heeft besloten dat studenten vanaf 25 januari voor studieactiviteiten weer naar bepaalde landen mogen reizen die in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kleurcode ‘oranje’ hebben.

Wat houdt de versoepeling in?

Het Internationaal Incidenten Team van de universiteit beoordeelt de oranje landen volgens vaste criteria. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld om of de infrastructuur (zoals de gezondheidszorg) in het land voldoende op orde is en of studenten goed genoeg geholpen kunnen worden in geval van nood.

Op basis van deze criteria stelt het Internationaal Incidenten Team  twee lijsten op met oranje landen waar je (mogelijk) weer naartoe mag:

  • Akkoord: Je mag hier naartoe reizen zonder toestemming van het Internationaal Incidenten Team (IIT).
  • Akkoord onder voorwaarden: Je mag alleen hier naartoe reizen als je toestemming krijgt van het Internationaal Incidententeam (IIT) van de universiteit. Je kunt alleen toestemming aanvragen als: 
    • degene die je buitenlandverblijf heeft goedgekeurd (bijvoorbeeld je studieadviseur of buitenlandcoördinator) je verblijf noodzakelijk vindt, of
    • je bestemming je thuisland is en je staatsburger bent van dat land, of
    • je ouder(s)/verzorger(s) in het land van je bestemming wonen en beschikbaar zijn om je zo nodig te helpen.

Op de pagina Studeren in het buitenland - Gezondheid en Veiligheid lees je welke landen in welke categorie vallen en hoe je toestemming aanvraagt bij het IIT.

Waarom deze versoepeling?

De universiteit voelt al langer de noodzaak om het voor studenten weer mogelijk te maken om een buitenlandervaring op te doen. Tot begin december 2021 was de verwachting dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken de reisadviezen aan zou passen, zodat duidelijker werd of een land een bepaald reisadvies kreeg door de coronasituatie, of door andere omstandigheden. Deze aanpassing zou betekenen dat studenten meer mogelijkheden zouden hebben om voor hun studie naar het buitenland te gaan. Inmiddels is gebleken dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken de reisadviezen niet gaat aanpassen. Daarom heeft de universiteit besloten om het reisbeleid zelf op een verantwoorde manier te versoepelen.

Dit is uiteraard goed nieuws voor studenten die dankzij de versoepelingen naar een oranje land kunnen reizen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit besluit een bittere pil kan zijn voor studenten die al eerder hebben moeten besluiten om hun buitenlandactiviteit voor de komende periode te annuleren. De pandemie noodzaakt de universiteit om doorlopend afwegingen te maken vanuit haar zorgplicht naar de studenten en op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar is. Heb je je buitenlandverblijf al moeten annuleren? Wij raden je aan om met je studieadviseur en buitenlandcoördinator te bespreken wat dit betekent voor je studieplan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.