Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Nieuwe trainingen onderwijsassistent po/vo

20 mei 2022

Wil jij naast je studie werken als onderwijsassistent op een basisschool of op een middelbare school? Volg dan de training van het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden.

Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

Onder de naam PAL Leiden werkt de Universiteit Leiden samen met scholen om leerachterstanden weg te werken, werkdruk van onderwijspersoneel te verlagen en om studenten de mogelijkheid te geven het werkveld onderwijs te verkennen.

Taken

Als PAL ga je bij een school in Zuid-Holland ondersteunende werkzaamheden verrichten, in de klas of juist daarbuiten. Je precieze taken worden in overleg met de school vastgesteld; je kunt daarbij denken aan: extra oefenen van de lesstof met leerlingen, practica klaarzetten, helpen bij nakijkwerk, lesmateriaal voorbereiden, surveilleren etc. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden in het hele cursusjaar.

Aanstelling

Bij het PAL-traject is het de bedoeling dat je een tijdelijke aanstelling krijgt op de school waar je gaat assisteren; mogelijk worden hiervoor eerst sollicitatiegesprekken gehouden door de school. De omvang en de duur van de aanstelling worden in overleg vastgesteld, net als het salaris.

Training

Vooraf volg je een training van 2 x 2 uur verzorgd door het ICLON; de Lerarenopleiding verzorgt de training voor het voortgezet onderwijs (vo) en het Wetenschapsknooppunt Leiden verzorgt de training voor het basisonderwijs (po). De training kan online of op locatie gevolgd worden.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier.

Aangezien het bij dit initiatief gaat om matching van vraag en aanbod, is er geen garantie dat je op een school geplaatst kunt worden.

Heb je nog vragen? Mail naar: aansluiting@iclon.leidenuniv.nl

PAL Leiden is partner van het landelijke platform StudentinzetopSchool.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.