Universiteit Leiden

nl en

Minister Dijkgraaf kondigt extra investeringen universiteiten aan

21 juni 2022

Minister Dijkgraaf van OCW heeft op vrijdag 17 juni bekend gemaakt op welke wijze er extra geïnvesteerd kan worden in hoger onderwijs en onderzoek.

Beurzen en sectorplannen

Dijkgraaf wil 300 miljoen euro per jaar beschikbaar stellen voor persoonlijke budgetten voor universitair onderzoekers via zogeheten starters- en stimuleringsbeurzen. Daarnaast gaat er wat de minister betreft 200 miljoen euro per jaar naar alle universitaire disciplines die daarvoor sectorplannen indienen. Ook wil Dijkgraaf nog eens ruim 200 miljoen euro per jaar investeren in onder meer grootschalige onderzoeksinfrastructuur, studentenwelzijn en matching voor Europese onderzoeksfondsen.

Noodzaak

Medewerkers en studenten van universiteiten en hogescholen maken zich al jaren grote zorgen over de dalende kwaliteit van het hoger onderwijs en de toenemende werkdruk.

Dijkgraaf wil met deze financiële impuls ‘noodzakelijke en achterstallige investeringen’ in het hoger onderwijs en onderzoek mogelijk maken. ‘Ons systeem van onderzoek en hoger onderwijs staat al jaren onder een te hoge druk’, zegt hij. ‘De rek is eruit voor met name jonge onderzoekers en docenten die onze studenten begeleiden.’

Kamerdebat

Wat de aangekondigde extra investeringen precies betekenen voor onze medewerkers en studenten is op dit moment nog niet duidelijk. De beleidsbrief van de minister geeft nog niet op alle vragen antwoord.

Daarnaast zal over de beleidsbrief van Dijkgraaf nog worden gedebatteerd door de Tweede Kamer op 30 juni. Vicevoorzitter van het college van bestuur, Martijn Ridderbos: ’Het is erg mooi en nodig dat wij dit geld krijgen. We zijn nog in gesprek met OCW over de precieze invulling. We gaan direct aan de slag en informeren jullie zodra er meer duidelijkheid over is.’

Meer informatie

Voor meer informatie over de beleidsbrief van minister Dijkgraaf, bekijk de link naar het artikel van 'Universiteiten van Nederland'. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.