Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Uitgangspunten (online) onderwijs Academisch jaar 2022/2023

23 juni 2022

De zomervakantie staat voor de deur. Na een tijd met veel corona-maatregelen en online onderwijs, is er gelukkig nu al een paar maanden de mogelijkheid om weer fysiek op de Campus samen te komen. De afgelopen tijd was er voor veel van jullie nog de mogelijkheid om ook online onderwijs te volgen. Maar hoe gaat het er vanaf het nieuwe academisch jaar uitzien? 

Lees hier de memo 'uitgangspunten online onderwijs' voor alle informatie over dit onderwerp.

De beoogde leerresultaten, zoals opgenomen in de onderwijs- en examenregeling (OER), vereisen dat studenten interactief deelnemen aan het onderwijs voor de duur van het hele programma. Onderwijs is meer dan wat er in een examen aan je gevraagd wordt. Het onderwijs omvat gezamenlijke en individuele oefeningen, presentaties, onderhandelingen, discussies, probleemoplossende opdrachten en serious games waarvoor aanwezigheid op locatie noodzakelijk is. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat studenten baat hebben bij actieve deelname aan de gemeenschap die we bouwen op en rond de campus in Den Haag.

Het online onderwijs zal worden beperkt tot studenten die vanwege een handicap, chronische ziekte of zwangerschap minimaal een geheel onderwijsblok (7 weken) verhinderd zijn om deel te nemen aan fysiek onderwijs. Ook studenten die vallen onder de regeling Topsport komen in aanmerking. Hierbij wordt aangesloten bij het beleid van de Universiteit Leiden voor bijzonder groepen. Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Doelgroepstudenten worden uitgenodigd om contact op te nemen met de studieadviseurs voor een vereiste aanbeveling van de studentendecaan en een verzoek aan de examencommissie voor onlineonderwijs. 

Bij diverse vakken was een online hoorcollege pre-corona al gebruikelijk (via een livestream of Weblecture). Ook andere online-elementen werden al in het onderwijs verwerkt. Aan dit beleid verandert niets. Het is aan de opleidingen om een optimale mix van offline en online onderwijs te bepalen. Dat was ook pre-corona al het geval, maar mogelijk hebben recente ervaringen een verschuiving in de mix tot gevolg. Opleidingen worden aangemoedigd om de leereffecten tijdens de coronaperiode in hun onderwijs te verwerken.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.