Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Onderwijsassistenten po/vo gezocht

22 mei 2023

Wil jij naast je studie werken als onderwijsassistent op een basisschool of op een middelbare school? Meld je dan aan en volg de training bij de Leidse universitaire lerarenopleiding. Je kunt meewerken aan diverse projecten of aangesteld worden bij een van onze deelnemende scholen.

Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

Onder de naam PAL Leiden werkt de Universiteit Leiden samen met scholen om leerachterstanden weg te werken, werkdruk van onderwijspersoneel te verlagen en om studenten uit het hoger onderwijs de mogelijkheid te geven het werkveld onderwijs te verkennen. Je kunt zelf aangeven in welke regio je wilt werken en voor welke vakken/type onderwijs je belangstelling hebt (basisscholen of voortgezet onderwijs). Ook welke dagen je werkt, wordt in overleg vastgesteld.

Taken

Als PAL ga je bij een school ondersteunende werkzaamheden verrichten, in de klas of juist daarbuiten. Je precieze taken worden in overleg met de school vastgesteld; je kunt daarbij denken aan: extra oefenen van de lesstof met leerlingen, practica klaarzetten, helpen bij nakijkwerk, lesmateriaal voorbereiden, surveilleren etc. De werkzaamheden kunnen gedurende het hele cursusjaar plaatsvinden.

Aanstelling

Er zijn verschillende (tijdelijke) aanstellingen mogelijk: op een school of bij een project(partner). Meestal vindt er vooraf een sollicitatiegesprek plaats. De omvang en de duur van de aanstelling worden in overleg met de scholen of de projectleider vastgesteld, net als het salaris. Bij een aanstelling op een school gaat het meestal om een aanstelling als onderwijsassistent, bij een aanstelling bij een project gaat het vaak om een aanstelling als studentassistent. Informatie over het type aanstelling ontvang je altijd vooraf, dus je kunt zelf kiezen voor welke bijbaan je in aanmerking wil komen.

Training

Vooraf volg je een training van 3 uur verzorgd door het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsonderzoek en Nascholing (ICLON). Je kunt alleen ingezet worden als PAL-student na het volgen van deze training. Aansluitend op deze training worden vanuit het ICLON intervisiebijeenkomsten georganiseerd.

Uitgelicht project: Kansrijke interventies - StudentinzetopSchool

De Universiteit Leiden is penvoerder van het interventieteam van het NRO-onderzoeksproject 'De inzet van studenten uit het hoger onderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs'. Dit project wordt uitgevoerd als 'Kansrijke interventie' in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit betekent dat je bij dit project niet alleen een betaalde bijbaan hebt, maar dat je ook meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van studentinzet.

Uitgelicht project: Studenten voor Educatie

ICLON participeert in dit Haagse project, dat zich vanaf 2023-2024 ook zal richten op studentinzet op scholen voor voortgezet onderwijs (naast het reeds lopende traject voor basisscholen). Het werkgeverschap voor studenten ligt bij deze samenwerking bij Stichting Bredebuurtschool; de training wordt verzorgd door het ICLON.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Aangezien het bij dit initiatief gaat om matching van vraag en aanbod, is er geen garantie dat je op een school of bij een project geplaatst kunt worden. NB: vanwege de grote belangstelling van studenten is het momenteel alleen mogelijk om je aan te melden voor de reservelijst voor cursusjaar 2023-2024; als jouw profiel aansluit bij een aanvraag van een school waarvoor we bij de getrainde studenten geen match kunnen vinden, dan wordt alsnog contact met je opgenomen en wordt een training op maat verzorgd. Bij vragen: mail naar aansluiting@iclon.leidenuniv.nl.

PAL Leiden is partner van het landelijke platform StudentinzetopSchool.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.