Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Onderzoek

Masterscriptie over kinderrechten? Maak kans op de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2023

21 september 2023

Heb jij een scriptie over kinderrechten geschreven? Dan maak je misschien wel kans op de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2023. Schrijf je masterscriptie voor 16 oktober in.

Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen zich opgeven voor deze scriptieprijs. Inmiddels is de prijs ook reeds enkele jaren opengesteld voor kandidaten uit het Nederlandse Caribisch gebied, Suriname en Vlaanderen.

Wat kun je winnen?
Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Genève, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité, en een geldprijs ter waarde van € 500,00 vrij te besteden.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor beoordeling komen enkel masterscripties in aanmerking (Nederlands en Engelstalig) die in het afgelopen academisch jaar (1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023) met een 8 of hoger zijn beoordeeld. De deadline voor het inleveren van de masterscriptie is maandag 16 oktober 2023, 12:00 uur. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de voorwaarden het reglement.

Uitreiking
De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 15 december, 14.00 uur. De uitreiking zal plaatsvinden op de rechtenfaculteit in Leiden, Steenschuur 25, zaal A051. De inzenders van de door de jury genomineerde scripties worden uitgenodigd om hun scriptie tijdens de uitreiking te presenteren.

Jury
De jury bestaat uit een aantal deskundigen met bijzondere kennis op het gebied van kinderrechten:
Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht (Vrije Universiteit Amsterdam);
Karin Arts, hoogleraar Internationaal recht en ontwikkeling (ISS Den Haag, deel van Erasmus Universiteit Rotterdam);
Sharon Detrick, senior juridisch adviseur, PhD (Defence for Children);
Ton Liefaard UNICEF-hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden)

Johan Put, hoogleraar Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven).

Contact
Vragen over de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs? Neem contact op met het secretariaat van de Afdeling Jeugdrecht. Dit kan via de e-mail jeugdrecht@law.leidenuniv.nl of telefonisch (071-5276056).

In november 2012 werd deze scriptieprijs ingesteld ter ere van prof. Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd. De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en kinderrechtenorganisatie Defence for Children loven dit najaar voor de elfde keer de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.