Universiteit Leiden

nl en

Actief in de medezeggenschap

Studenten aan de Universiteit Leiden kunnen in een aantal medezeggenschapsorganen treden, samen met medewerkers van de Universiteit Leiden. Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht dat je in staat stelt een actieve rol te vervullen in de besluitsvormings- en raadgevingsprocessen van de universiteit.

Medezeggenschapsorganen

Universiteits- en faculteitsraden en programmacommissies

De universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch verkozen medezeggenschapsorganen die zowel studenten als medewerkers van de universiteit en diens faculteiten vertegenwoordigen. Medezeggenschap vindt ook plaats op het departementale niveau bij wijze van programmacommissies.

Leids Assessoren Overleg

Het Leids Assessoren Overleg  (LAssO) is het overlegorgaan van de assessoren uit de faculteitsbesturen.

Leids Universitair Studentenplatform 

In het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) geven studenten advies aan het College van Bestuur over onderwijs en studentenzaken. Het platform is eveneens verantwoordelijk voor de uitreiking van de Leidse Onderwijsprijs.

Universitaire verkiezingen

Leden van de medezeggenschapsorganen van de Universiteit Leiden zijn democratisch verkozen tijdens universitaire verkiezingen.

Financiële ondersteuning voor medezeggenschap

Als jouw medezeggenschapsactiviteiten voor studievertraging zorgen, kom je mogelijk in aanmerking voor een bestuursbeurs.

  1. Jouw facultaire assessor heeft een overzicht van alle studentleden van facultaire medezeggenschapsorganen. Op basis hiervan zal de assessor aanbevelingen sturen over de verdeling van fondsen tussen alle leden van de facultaire medezeggenschapsorganen naar Studenten- en Onderwijszaken (SOZ).

  2. Aan het einde van elke medezeggenschapsperiode stuurt SOZ je een toekenningsbesluit waarin staat hoeveel maanden financiële ondersteuning aan jou is toegekend.

  3. Vraag betaling van je toegewezen financiële ondersteuning aan volgens het stappenplan op de pagina Bestuursfunctie.

Vragen?

Vragen over het aanvragen van financiële ondersteuning voor de activiteiten van je medezeggenschapsorgaan? Neem contact op met je facultaire assessor.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.