Universiteit Leiden

nl en

Fondsen

Het LAssO is verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning voor studentbestuurders en actieve studenten in de medezeggenschap. Ook biedt het LAssO subsidies voor interfacultaire initiatieven (IFI).

Bestuursbeurzen

Studentbestuurders en actieve studenten in de medezeggenschap kunnen in aanmerking komen voor bestuursbeurzen. Op de pagina Bestuursfuncties lees je meer over de voorwaarden en bedragen, en over de verdeling en uitbetaling van bestuursmaanden.

Fondsen

Het LAssO verdeelt bestuursbeurzen uit 5 fondsen: de A-, B-, C- en Overige-pot en bestuurders van studentenpartijen.

 • De A-pot is voor bestuursleden van erkende studieverenigingen, studentleden van opleidingscommissies, opleidingsbesturen of faculteitsraden.
 • De B-pot is voor bestuurders en organisatoren van activiteiten met academische doeleinden.
 • De C-pot is voor studentenpartners die zich inspannen voor de arbeidsmarktoriëntatie van Leidse studenten.
 • De Overige-pot is voor  ‘overige’ organisaties, die niet voldoen aan de criteria van de A-, B- of C-pot. Zij dienen in aanmerking te komen volgens het Expertisecentrum Student en Onderwijszaken (SOZ).
 • Er is een aparte pot voor bestuurders van Studentenpartijen.

Algemene criteria

Voor bestuursleden van erkende studieverenigingen, studentleden van opleidingscommissies, opleidingsbesturen of faculteitsraden.

Bestuursleden van studieverenigingen

Criteria om in aanmerking te komen voor de A-pot:

Studentleden van opleidingscommissies, opleidingsbesturen en faculteitsraden

Behoor jij tot de groep studentleden van opleidingscommissies en opleidingsbesturen of faculteitsraden? Dan hoor je van de assessor van jouw faculteit aan welke eisen je moet voldoen om je vergoeding aan het einde van het collegejaar te ontvangen. Heb je voor die tijd vragen? Neem dan zelf contact op met de assessor van jouw faculteit.

B-pot

Bestuursbeurzen voor bestuurders en organisatoren van niet-structurele activiteiten met academische doeleinden, zoals lustra of opzichzelfstaande congressen.

C-pot

Bestuursbeurzen voor studentenpartners die zich inspannen voor de arbeidsmarktoriëntatie van Leidse studenten.

Overige-pot

Bestuursbeurzen voor ‘overige’ organisaties, die niet voldoen aan de criteria van de A-, B- of C-pot. Zij dienen in aanmerking te komen volgens het Expertisecentrum Student en Onderwijszaken (SOZ).

Criteria om in aanmerking te komen voor de B-, C- en Overige-pot

Voor besturen of commissies die:

 • geen andere bestuursbeurs hebben aangevraagd voor de activiteit of het bestuurswerk;
 • geen facultaire bestuursvergoeding voor het bestuursjaar verstrekt hebben gekregen;
 • geen studiepunten hebben ontvangen voor de organisatie van de activiteit;
 • niet gelieerd zijn aan de PKvV.

Algemene criteria voor toelating B-, C- en Overige-pot

De pot voor studentpartijen is bedoeld voor besturen die: 

 • Voldoen aan de hieronder genoemde basistaken; 
  • Het werven van verkiezingskandidaten en het opstellen van lijsten voor de verkiezingen; 
  • Het opstellen van partijpunten of een partijprogramma; 
  • Het opbouwen van een netwerk, onder andere door het organiseren van activiteiten voor leden; 
  • Het faciliteren van kennisdeling tussen fracties en faculteiten; 
  • Het scholen van nieuwe raadsleden.
 • Minstens één jaar bestaan en één keer hebben meegedaan aan de universitaire verkiezingen; 
 • Minstens één zetel hebben in een faculteits- en/of de Universiteitsraad.

Vergoedingsregeling voor studentenpartijen

Heb je nog nooit eerder een bestuursbeurs aangevraagd voor jouw studentenorganisatie? Stuur dan een e-mail naar bestuursbeurs@sea.leidenuniv.nl.

De bestuursbeurscommissie Universiteit Leiden zal dan in overleg met de assessoren besluiten of jouw organisatie in aanmerking komt voor een bestuursbeurs uit de B-, C-pot of Overige-pot.

Vergoedingen aanvragen

Studieverenigingen

Je hoort van de assessor van jouw faculteit hoe je financiële vergoeding kunt aanvragen via het puntenmodel (laatst aangepast: april 2023).

Tijdsverloop Werkzaamheden
April - Mei Het totaal aantal maanden per faculteit wordt door Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) gecommuniceerd aan de assessoren. De assessor informeert vervolgens de studieverenigingen over de procedure. 
Juni

Studieverenigingen vullen het puntenmodel in. 
Deadline: 1 juli, 23:59.

Ca. 1 augustus 

SOZ mailt de studieverenigingen twee documenten: een formdeskformulier en een voorzittersverklaring. 
Deadline retour: 31 augustus, 23:59.

September - November Uitbetaling bestuursmaanden (SOZ).

Studentleden opleidingscommissies of opleidingsbesturen of faculteitsraden

Je hoort van de assessor van jouw faculteit aan welke eisen je moet voldoen om je vergoeding aan het einde van het collegejaar te ontvangen. 

Heb je voor die tijd vragen? Neem dan zelf contact op met de assessor van jouw faculteit.

 1. Na afloop van de (bestuurs)termijn lever je een aanvraag in via lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl. Deze aanvraag dient te bestaan uit:
  • Een urenspecificatie (max. 140 uur per maand, waarvan max. 25% vergadertijd is);
  • Een jaarverslag;
  • Een motivatiebrief, waarin je rekening houdt met de criteria waaraan je moet voldoen en aangeeft uit welke pot je de beurs wilt aanvragen. 
  • Let op: bij het aanleveren van je aanvraag lever je geen ingevulde voorzittersverklaring mee. Deze vul je pas in na goedkeuring van je aanvraag bij de bestuurbeurscommissie Universiteit Leiden.
 2. De deadline voor het indienen van je aanmelding is 1 augustus. Als het je door overmacht niet lukt om je aanvraag op tijd in te dienen, kun je een verlenging aanvragen door te mailen naar lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl. Je kunt dan mogelijk uitstel krijgen tot uiterlijk 1 november. 
   
 3. Het LAssO adviseert de bestuursbeurscommissie Universiteit Leiden op basis van de aanvraag en het toekenningsmodel over de hoogte van de bestuursbeurs. De bestuursbeurscommissie Universiteit Leiden neemt contact met je op over de hoogte van de beurs en laat je weten wat je moet doen om de beurs uitbetaald te krijgen.

Vragen?

Heb je vragen over het aanvragen van vergoeding uit B-, C-pot of Overige-pot? Stel ze via lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl.

 1. Na afloop van de (bestuurs)termijn lever je een aanvraag in via lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl. Deze aanvraag dient te bestaan uit:
  • Een urenspecificatie (max. 140 uur per maand, waarvan max. 25% vergadertijd is);
  • Een jaarverslag;
  • Een motivatiebrief, waarin je rekening houdt met de criteria waaraan je moet voldoen en aangeeft uit welke pot je de beurs wilt aanvragen.
 2. De deadline voor het indienen van je aanmelding is 1 augustus. Als het je door overmacht niet lukt om je aanvraag op tijd in te dienen, kun je een verlenging aanvragen door te mailen naar lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl. Je kunt dan mogelijk uitstel krijgen tot uiterlijk 1 november. 
   
 3. Het LAssO adviseert de bestuursbeurscommissie Universiteit Leiden op basis van de aanvraag en het toekenningsmodel over de hoogte van de bestuursbeurs. De bestuursbeurscommissie Universiteit Leiden neemt contact met je op over de hoogte van de beurs en laat je weten wat je moet doen om de beurs uitbetaald te krijgen. 

Let op: het rekenmodel voor studentenpartijen is in collegejaar 2022-2023 aangepast. De vergoeding van jaar 2021-2022 hoeft niet overeen te komen met de aanvraag van het jaar ervoor. 

Vragen?

Heb je vragen over het aanvragen van vergoeding uit de pot voor studentenpartijen? Stel ze via lassobeurs@SEA.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.