Universiteit Leiden

nl en

Leids Assessoren Overleg

In het bestuur van iedere faculteit zit één student-lid. Deze student wordt assessor genoemd, en is verantwoordelijk voor de portefeuille studentenzaken. De assessor behartigt de belangen van studenten in de besluit- en beleidsvorming van het faculteitsbestuur. De assessoren zijn verenigd in het Leids Assessoren Overleg (LAssO) en overleggen in die samenstelling elke zes weken met de rector magnificus, het hoofd van de afdeling Student Support Services (SOZ) en een beleidsadviseur Onderwijs van SAZ in het Studentenzakenberaad (SZB).

Daarnaast overlegt het LAssO op universitair niveau ook met de Universiteitsbibliotheek, het Expertisecentrum Diversiteit en Inclusie en andere partijen. Het LAssO is tevens verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële ondersteuning voor studentbestuurders en –medezeggenschap. Ook beschikt het LAssO over een budget voor subsidies voor interfacultaire initiatieven (IFI).

Wil je meer weten over wat een assessor doet of heb je een vraag, idee of verbeterpunt voor de faculteit? Neem dan contact op met de assessor van jouw faculteit. Als je algemene vragen hebt voor het LAssO kun je contact opnemen met de voorzitter van het LAssO.

Assessoren per faculteit

Archeologie Imen el Idrissi
assessor@arch.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen Nova Verkerk (vice-voorzitter)
assessor@hum.leidenuniv.nl 
Governance and Global Affairs  Sterre Burmeister (voorzitter)
assessor@fgga.leidenuniv.nl 
LUMC Matteo Demorest
assessor@lumc.nl 
Rechtsgeleerdheid  Hannah Saberi
assessor@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen Laura Boncz
assessor@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen Nalani Verwoord
assessor@science.leidenuniv.nl

 

Assessor

Ook in het bestuur van de Faculteit is een student-lid werkzaam, de assessor, die zich bezig houdt met de portfolio studentenzaken. De assessor draagt er zorg voor dat het studentenperspectief in acht wordt gehouden in de bestuursvergaderingen. Dit doet hen in overleg met verschillende organen, waaronder de OLC en FR, maar ook assessoren van de andere faculteiten (LAssO), studievereniging L.A.S. Terra, het facultaire LUS lid, en uiteraard de studenten zelf.

Mocht het zo zijn dat een student vragen/klachten/opmerkingen heeft over het onderwijs of de faculteit in het algemeen en merkt dat die geen gehoor krijgt bij de OLC of de FR, dan kan de student contact opnemen met de assessor.
Ook voor dringende punten is de assessor bereikbaar: in tegenstelling tot de OLC en FR die vaak één keer per maand bijeen komen is de assessor wekelijks bezig met diens taken en kan dus vaak sneller actie ondernemen.

Imen el Idrissi
assessor@arch.leidenuniv.nl   
Van Steenisgebouw
kamer A2.1

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.