Universiteit Leiden

nl en

Partijen

Studenten kunnen zich via een partij kandidaat stellen voor de universitaire verkiezingen. De studentenpartijen presenteren zich op deze pagina.

Studentenpartijen

De Democratische Studenten Partij – Den Haag (DSP) staat voor een universiteit waar studenten gelijke kansen hebben, en is tegen dubbele standaarden in elke vorm. Zoals alle partijen beschermen wij de kwaliteit van jouw onderwijs en welzijn, maar we weten ook dat hulpmiddelen en kansen niet gelijk zijn tussen alle faculteiten, campussen en achtergronden. Wij hebben als eerste studentenpartij gezorgd voor directe vertegenwoordiging van internationale studenten in de Universiteitsraad. DSP heeft ook verzekerd dat zowel de studentengemeenschap van Campus Den Haag als de grotere internationale studentengemeenschap structureel vertegenwoordigd wordt. Want wij geloven in “niets over studenten, zonder studenten”. Als het om jou gaat, moet jij mee kunnen praten.

Onze raadsleden hebben o.a. gezorgd voor een vernieuwde aandacht voor studentenwelzijn en psychologen in beide steden, voor betaalbare menstruatieproducten op de universiteit, meer aandacht voor sociale veiligheid, meer faciliteiten in Den Haag en zijn een kritische noot in de discussie over het inperken van internationale studenten.

Want wij geloven in de waarde van een internationale en diverse universiteit en we deinzen er niet van terug om een kritische stem voor verandering te zijn. Of dit nu gaat over de banden met de fossiele industrie of een stem zijn voor studenten geraakt door oorlog. Wij staan voor transparante besluitvorming en een universiteit die verantwoordelijkheid neemt. De Universiteit Leiden moet een plek zijn waar je je thuis voelt op de campus, je mening wordt gehoord en waar discriminatie niet wordt getolereerd. DSP: Voor één universiteit, in twee steden, die werkt voor álle studenten.

Bezoek de DSP website voor meer informatie.

"Je studententijd is een geweldige tijd. Zeker in onze mooie studentenstad, met haar rijke verenigingsleven, zijn de mogelijkheden eindeloos! Als enige liberale studentenpartij van Leiden wil de LSP dat studenten meer ruimte krijgen om zichzelf ook naast hun studie te ontwikkelen. Wij geloven er namelijk in dat iedere student bij uitstek zelf in staat is zijn of haar hart te volgen en goede prioriteiten te stellen, waarbij de universiteit studenten stimuleert zoveel mogelijk eigen keuzes te maken. Het motto van onze universiteit luidt niet voor niets al eeuwenlang: 'Praesidium Libertatis, Bolwerk van Vrijheid'."

Bezoek de website van de Liberale Studentenpartij

"De Lijst Vooruitstrevende Studenten streeft naar het creëren van een diverse en inclusieve universiteit, op alle fronten. De universiteit moet een plek zijn waar elke student, ongeacht achtergrond, nationaliteit of beperkingen, zich persoonlijk kan ontwikkelen. Dit betekent dat de universiteit moet focussen op ondersteuning van de studenten voor hun onderwijs, hun welzijn en een groene universiteit. LVS werkt er voor iedere student, om een inclusieve universiteit te bouwen samen met haar leden.

Nu er meer van studenten wordt verwacht, mogen studenten ook meer verwachten van de universiteit! Dit geluid wil de LVS laten horen in de raden. Daarom gaan we voor zetels in alle faculteitsraden en vragen we een actieve en professionele houding van onze raadsleden.

Bekijk ons partijprogramma, onze partijvisie en de raadsleden op www.lvsleidenhaag.nl of neem contact met ons op om mee te denken via lvs.leiden@gmail.com, Facebook of Instagram."

"ONS (Ondernemende Studenten) is de partij voor de groene ondernemende student. Wij zetten ons in voor een duurzame en een groene universiteit. Studenten kunnen naast hun studie gemakkelijk extra curriculare dingen kunnen ondernemen, zoals stages, buitenlandervaring of een bestuursjaar. Ook zetten we ons in voor studentenwelzijn: zo willen wij ons komend jaar gaan inzetten op de preventie van studenten uitval. Stem daarom op ONS!

Bekijk onze standpunten en de kandidaten op stemons.nl of neem contact met ons op via Instagram of Facebook."

De Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS) wil het LUMC en FWN een stem geven op universitair en facultair niveau. Afgelopen twee jaar zat een LUMC’er in de Universiteitsraad: en met succes! De propedeuse-eis voor de minoren is universiteit breed vervallen. 

Wij streven naar hervorming van de universitaire medezeggenschap, het bevorderen van het studentenwelzijn en een prominentere rol voor internationalisering. Wij zien dat studenten niet betrokken zijn met de universiteits- en faculteitsraden: ze kennen het bestaan van de raden niet, weten niet wat het voor hen kan betekenen of voelen zich niet gerepresenteerd. De medezeggenschap moet op een laagdrempelige manier zodat alle studenten betrokken zijn bij besluitvorming - niet alleen de medezeggenschappers zelf. Jouw mening moet herkenbaar zijn in de raad.  Daarnaast moet de universiteit studentenwelzijn bevorderen met slimme innovatieve ideeën; zeker nu we zo veel thuis moeten studeren. Heeft corona ons goede veranderingen gebracht of moet onderwijs weer zo snel mogelijk terug naar normaal? En in onze gebouwen: zijn er genoeg studieplekken, IT-voorzieningen en ondersteuning? Bij PBMS pakken we aan.

Ook leggen we nadruk op een internationale universiteit: PBMS pleit voor een duidelijk internationaliseringsplan waarin de Universiteit Leiden tot werelduniversiteit gerekend kan worden en de student dit ook daadwerkelijk merkt.  Met een toonaangevend Bio-sciencepark, een wijd bekende Faculteit Rechtsgeleerdheid en een wereldwijd hoog aangeschreven Leiden University Centre for Linguistics hoort deze ambitie hoger op de prioriteitenlijst van onze universiteit. 

De PBMS is een partij die anders functioneert: waarbij de student nummer 1 is, problemen aangekaart worden en oplossingen sneller bedacht. PBMS, niet moeilijk doen als het samen kan.

Kijk voor meer informatie op Facebook, Instagram of mail ons!

Dekoloniseer, decarboniseer, democratiseer! Wij zijn de nieuwste studentenpartij in Leiden en ons doel is een rechtvaardige en transparante universiteit. We zetten ons in voor gemarginaliseerde en kritische stemmen in de universitaire politiek en de academische gemeenschap in het algemeen. Je kunt ons manifest hier lezen en contact met ons opnemen via lu-stuco@protonmail.com.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.