Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies

De Universiteitsraad en faculteitsraden zijn democratisch gekozen medezeggenschapsorganen waarin studenten en medewerkers van de universiteit en/of faculteit samen zijn vertegenwoordigd. Op opleidingsniveau is de medezeggenschap actief in de vorm van de opleidingscommissie.

De Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) heeft als taak het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en in voorkomende gevallen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. De bevoegdheden van de Universiteitsraad worden door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Reglement Universiteitsraad bepaald.

Voor meer informatie en de agenda, data en verslagen van de UR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen tussen de UR en het CvB, bezoek de Organisatiegids.

Faculteitsraden

Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). De faculteitsraad is na de universiteitsraad het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Je leest er meer over op het tabblad van je faculteit, of in de Organisatiegids.

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC). In de opleidingscommissie (OLC) denken studenten en docenten met elkaar na over het onderwijs. De OLC kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur, faculteitsbestuur en faculteitsraad over de kwaliteit van het onderwijs, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), en onderwijsfaciliteiten. Als jouw opleiding meer informatie biedt over de OLC, vind je die op het tabblad van je opleiding.

Actief worden in de medezeggenschap?

Lijkt het je wat om actief te worden in de medezeggenschap? Om een goed beeld te krijgen van de verschillende medezeggenschapsorganen kun je naar openbare vergaderingen gaan. Voor meer informatie over medezeggenschap in de UR of FR kun je contact opnemen met de partijen die actief zijn in de UR of FR. Je kunt ook je eigen partij oprichten. Wil je lid worden van een Opleidingscommissie? Neem dan contact op met de OLC van jouw opleiding.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is - na de universiteitsraad - het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit. De faculteitsraad (FR) heeft instemmings- en adviesrecht over verschillende zaken die de faculteit aangaan. De raad fungeert daarmee als de vertegenwoordiger van studenten en personeel, en als klankbord voor het faculteitsbestuur. Voor een korte impressie van wat de Faculteitsraad doet, bekijk dit filmpje!

Samenstelling

De raad bestaat uit 18 leden, waarvan de helft studenten en de helft afkomstig uit het wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Zie de overlegvergadering van de faculteitsraad voor de data van de vergaderingen.

Onderwerpen

Onderwerpen die in de faculteitsraad besproken worden zijn bijvoorbeeld onderwijs, personeelszaken en de begroting. De onderwerpen die op de agenda worden gezet, zijn voorgeschreven door het reglement of de wet, of worden door het bestuur of de faculteitsraad aangedragen. Afhankelijk van de agenda, geven vaste en bijzondere adviescommissies advies aan de faculteitsraad.

In het faculteitsreglement staat precies wat de taken en bevoegdheden van de raad zijn (hoofdstuk 3, artikel 52 tot en met 68). Zie ook het Reglement van Orde Faculteitsraad.

Contact

Medewerkers en studenten hebben de mogelijkheid om ideeën aan te leveren bij de Faculteitsraad via de secretaris

Medezeggenschap, hoe werkt dat precies?

Wie bepaalt hoe jouw opleiding eruit komt te zien? Bekijk de video en kom er achter! Bij de assessor ben je altijd welkom met vragen, klachten of suggesties – of als je actiever wilt worden op de faculteit! Ga naar de commissiedatabase om erachter te komen wie er voor jouw opleiding in commissies zit.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Opleidingsbestuur

Elke opleiding heeft een opleidingsbestuur. Het opleidingsbestuur stelt het onderwijsprogramma op en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Het bestuur bestaat uit een lid van de wetenschappelijke staf als opleidingsvoorzitter, in de regel een hoogleraar, en in elk geval een student uit de betreffende opleiding. De student is volwaardig lid van het opleidingsbestuur en mag over alle zaken mee beslissen. 

Contact met het opleidingsbestuur

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is aangesteld om de kwaliteit van de opleiding te bewaken. Je kunt de leden hiervan altijd benaderen met vragen of klachten over het onderwijs. Ook kun je zelf een rol spelen door als student-lid invloed uit te oefenen op alle mogelijke onderwijszaken die spelen bij jouw opleiding.

Contact met de opleidingscommissie

Examencommissie

Er is voor elke opleiding een examencommissie. De examencommissie ziet toe op naleving van de Onderwijs- en Examenregeling. Je vindt alle informatie over de examencommissie van je opleiding op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.