Universiteit Leiden

nl en

Faciliteiten voor verenigingen

De Universiteit Leiden stimuleert studenten om een actieve rol te spelen in studentenverenigingen en -organisaties. Om deze te ondersteunen biedt de universiteit verschillende diensten en voorzieningen aan.

Voorzieningen bij Studentencentrum Plexus

Bij Studentencentrum Plexus kunnen studentenorganisaties onder meer gebruikmaken van: 

  • Pc’s
  • Een eigen telefoonnummer
  • Printers en kopieerapparatuur
  • Gastaccounts en postvakken
  • Vergaderruimtes
  • Opbergruimte voor papierwerk
  • Plexus buddy’s

Voorzieningen aanvragen

Als je als studentenorganisatie gebruik wilt maken van de voorzieningen bij Plexus moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. De organisatie moet onder andere toegankelijk zijn voor alle studenten, geen winstoogmerk hebben en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zie de plaatsings- en huisvestingsvoorwaarden
Neem contact op met de Plexus contactpersoon voor studentenorganisaties voor meer informatie en om een aanvraag te doen. Houd er rekening mee dat er voor ruimtes vaak een wachtlijst is.

Subsidie aanvragen

Studentenorganisaties kunnen subsidie aanvragen bij de Commissie SOS (Studenten Organisaties Subsidie). Je kunt onder meer subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan internationalisering, universitaire democratie, loopbaanontwikkeling, maatschappelijke vorming, of de verbetering van diensten en infrastructuur binnen de Leidse studentenwereld. Bekijk de voorwaarden en procedures voor een SOS-aanvraag. Heb je vragen? Neem dan contact op met de Commissie SOS.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.