Universiteit Leiden

nl en

Uitreiking certificaten Honours Classes

Op vrijdag 24 juni kregen 97 studenten een certificaat uitgereikt omdat zij met goed gevolg een Honours Class hadden afgerond. Er waren dit jaar 10 Honours Classes waaruit de studenten konden kiezen.

Na binnenkomst van het cortège werd de ceremonie geopend door drs. Marieke van Haaren, zij is coördinator van het Honours Programme. Het Honours Programme is in 1997 begonnen en bedoeld voor getalenteerde en gemotiveerde bachelorstudenten die extracurriculair een Honours Class kunnen volgen. Ook dit jaar was er weer een breed aanbod van Honours Classes, zoals Maximizing Human Potential tot Art Matters en Writing short fiction.

Prof.mr.drs. Mariëlle Bruning, coördinator van het programma Juvenile Justice hield een lezing met als titel: ‘Kids behind bars: punishment or treatment?’. Na haar inspirerende lezing kregen de volgende acht studenten de gelegenheid om hun ervaringen te delen over de door hen gevolgde Honours Class:

-   Britt van der Donk: Reading Derrida

-   Lea van de Graaf: Meet the professors and Modeling natural and artificial
     photosynthesis


-   Skander Mabrouk: War: right versus wrong

-   Kari-Anne Stienstra: Art matters

-   Machiel van der Heijden: Aid for Development: Whatworks and how do we know?

-   Celesta Bonnet: Juvenile Justice

-   Cyntha Bogaart: Maximizing Human Potential

-   drs. Tatiana Ivleva (coördinator van): The City – Past, Present andFuture

-   Annelies de Mol: Writing short fiction

De praatjes van de studenten waren stuk voor stuk enthousiast. De studenten gaven vooral aan dat het volgen van zo’n intensieve collegereeks met een groep studenten van diverse achtergronden zeer inspirerend is. Cyntha Bogaart sprak namens de studenten van ‘haar’ Class een dankwoord uit voor de coördinator, Guido Band, en zij overhandigde hem een cadeautje. Tatiana Ivleva, coördinator van de Honours Class The City greep de gelegenheid aan om de  bundel die is verschenen ter afsluiting van de Class, uit te reiken aan Vice-Rector Magnificus en Dean van het Honours College Rietje van Dam-Mieras.

Na de toespraken was het tijd voor de uitreiking van de certificaten. Vice-Rector Magnificus prof.dr. Rietje van Dam-Mieras riep, geassisteerd door de pedel, de heer Willem van Beelen, de studenten een voor een naar voren. Zij overhandigde vervolgens het certificaat en nam even de tijd voor de fotograaf om dit feestelijke moment vast te leggen. Elke student kreeg ook nog een roos met een felicitatiekaartje uitgereikt.

Na de ceremonie nam drs. Marieke van Haaren kort het woord ter afsluiting en verliet het cortège de zaal. Uiteraard was er gezorgd voor een hapje en een drankje en kon deze dag samen met de studenten, ouders, docenten en alle betrokkenen feestelijk worden afgesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.