Universiteit Leiden

nl en

Leidse student ontvangt Fulbright-beurs

Op donderdag 7 juni 2012 jongstleden ontvingen 26 Nederlandse studenten, promovendi en wetenschappers een Fulbright-beurs voor studie, onderzoek of een docentschap in de VS. Ruben de Bie, masterstudent Chinese Studies aan de Universiteit Leiden, is een van de studenten die de beurs in ontvangst mocht nemen.

Fulbright-beurzen

Ruben ontvangt de beurs van de Amerikaanse Chargé d'Affaires, de heer Edwin Nolan

De beurzen zijn genoemd naar de Amerikaanse senator J. William Fulbright die in 1946 ervoor zorgde dat uit de opbrengst van de verkoop van oorlogsmaterieel een wereldwijd uitwisselingsprogramma kon worden gefinancierd. Doel was en is om het begrip tussen Amerikaanse burgers en burgers van andere landen te bevorderen. Nederland neemt sinds 1949 deel aan dit programma en draagt sinds 1972 een groot deel van de kosten. Het Fulbright Center kent de beurzen toe, die zowel voor Nederlanders voor een verblijf in de VS zijn bedoeld, als voor Amerikanen voor een verblijf in Nederland.

Selectiecriteria

De belangrijkste criteria voor toekenning van de beurzen: uitstekende academische prestaties; belofte op eigen vakgebied; vermogen om als vertegenwoordiger van Nederland in de Verenigde Staten op te treden.

Bursalen

Er zijn twee beurzen toegekend aan Nederlandse wetenschappers. Vijf beurzen zijn toegekend aan Amerikaanse wetenschappers, waarvan een gefinancierd door het Roosevelt Study Center in Middelburg. Zes Nederlandse promovendi krijgen een beurs voor onderzoek in de VS. Oook ontvangen 32 studenten een beurs voor studie op graduate niveau, waarvan 18 Nederlandse en 14 Amerikaanse studenten.

Gesponsorde beurzen

Een flink deel van de beurzen wordt gefinancierd met sponsorgelden, bijeen gebracht door de Netherland-America Foundation New York, de Holland America Frienship Foundation in Amsterdam en verschillende bedrijven.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.